Výsledky vyhledávání pro dotaz tesla

Výsledky vyhledávání v sekci: Internet

Command & Conquer: Red Alert 2

Na začiatku si môžete vybrať Alied story, Turtorial story a Soviet story. Pre absolutných začiatočníkov je dobré ak si zahrajú aj Tutorial story v ktorej ide predovšetkým o prípravu na samostatnú hru. Táto hra je koncipovaná ako aj veškeré ostatné C&C hry s celkom slušnými levelmi.Poznámka k hre : Dajte pozor na jednu drobnosť. Pokial nemáte uložené pozície levelu a potom prehráte misiu a budete chceť reštartovať, dostanete samozrejme ten istý level, avšak nabehne vám s najväčšou obťiažnosťou.A. ÚVOD :Spojenci sú technologicky vyspelejší než sovieti, do určitej miery preto napr. sovietský pešiaci stoja 100 jednotiek a silou sú menej zdatnejší ako alied pešiaci, pričom tý stoja viac, ale majú výhodu, že sa môžu rozložiť a opevniť skoro na každom mieste a tým zväčšíte ich palebnú silu, zato sovietske jednotky sú lacnejšie a teda pri budovaní ich máte za cenu Alied pešiaka viac. Ďalšou výhodou hry je to, že môžete poslať vojakov do budovy, v ktorej sa opevnia a potom útočia na každú nepriateľskú hliadku, ktorá ide okolo. Keď sa stretnete s nepriateľskými budovami, je dobré zničiť obranu a potom obsadiť budovy - samozrejme iba pokial to ide, teda pokial možete stavať inginierov - potom keď nemáte peniaze môžete tieto budovy predať. Ďalšou dobrou pomôckou pri ovládaní jednotiek je ich označovanie čislicami. Dá sa to tak, že označíte jednotku a potom stlačte Ctrl+číslo 0-9. Potom jednotky budú označené týmto číslom a keď potom potrebujete jednotku označiť, stačí stlačiť príslušné číslo a jednotka sa označí. Ak potrebujete rýchle vedieť kde sa nachádza jednotka ktorú ste predtým označili, stačí ak stlačíte Alt+číslo jednotky, ktorú chcete vidieť. Jednotky dostávajú aj hodnosti v závislosti od zabitých nepriatelov. Táto a mnoho stratégii pred ňou majú veľa spoločného - stačí útočiť masovo a účelne a vyhráte. Dôležitou záležitosťou je aj harvestrovanie pri ktorom je dobré používať dva alebo tri harvestre. Je dobré tiež dobre vedieť, ovládať a poznať vlastnosti a schopnosti svojich jednotiek, ktoré potom môžete efektívne použiť proti nepriateľovi.B. ALLIED STORY1) Level 1 : Operation Lone GuardianPo tom, čo dostanete možnosť ovládať Taniu, zoberte ju a dajte jej príkaz zničiť lode. Potom, čo zničíte lode, pošlite ju na miesto, kde sú rozmiestnený Alied pešiaci okolo sochy slobody. Umiestnite ju čo najbližšie k soche a nechajte ju tak. Potom, čo zničia sovieti sochu slobody, začnú výsadky, ktoré Tanya a vojaci okolo sochy slobody (toho čo snej zostalo) zničia pomerne lahko. Potom, čo zničíte výsadky pri soche slobody, vydajte sa horným mostom stále hore, kde stretnete pár vojakou v tiesni. Pomôžte im a potom sa s nimi vyberte hore medzČ budovami a zoberte bedničky, tie vam upgradnú vašu silu a odolnosť. Zoberte vojakov a chodte dalej doprava, až prídete k základni spojencov. Tam postavte barraks a následne 3 Engineerov. Jedného pošlite opraviť most dole. Aby ho opravil, stačí Engineera označiť a potom mu prikázať ísť do tej malej búdky vedla mostu. Potom zoberte vojakov a Taniu a chodte zničiť vojakov dole - robte to strategicky krok po kroku, pokial sa pri jednotkách či obranných vežiach nachádzajú barele s palivom, tak prednostne strielajte na ne. Zničte samopalebné ochrané veže, potom zničte raketové autá a veškerú obranu sovietskej základne. Hlavnú budovu sovietov je treba obsadiť engineerom a potom obsadte soviet barraks a označte ich ako svoj primary building set. Potom už dalších Engineerov, s ktorými budete obsadzovať budovy, možete stavať v týchto barraks. Ostatné budovy okrem hlavnej budovy môžete teda obsadiť alebo zničiť. Po tom, čo ste obsadili hlavnú budovu sovietov, začnú zase výsadky sovietov, ale tentokrát na severe. Tie budú útočiť na vašu základňu, no to vás nemusí zaujímať, lebo aby ste ukončili level, stačí obsadiť alebo zničiť ostatné budovy. KONIEC levelu2) Level 2 : Operation Eagle DawnZoberte jednotky Rocketeer, teda lietajúcich vojakov a chodte po okraji ľavej strany, až pokial nestretnete dvoch vašich vojakov, ktorý už majú hodnosť. Zoberte ich všetkých a chodte naspäť k Tanye a ostatným. Potom chodte doprava až na koniec mapy a hore, kde stretnete dvoch vojakov sovietskej armády, ktorých zničte. Auta, ktoré strážili, zničte. Potom, čo ich zničíte, by mali zostať bedničky obsahujúce upgrady. Potom chodte hore, až narazite na zakladňu sovietov. Na zadnej strane sú barely, ktoré rozstrelte a potom Rocketeerov pošlite hore, kde natrafia na harvestry, ktoré hardvestrujú. Nechajte ich zničiť harvestry, ale nedovolte im, aby nasledovali harvestre do základne. Znamenalo by to ich koniec. Potom, čo zničíte harvestre, pošlite Rocketeerov smerom dole, ale tak, aby boli z dostrelu protileteckej obrany. Asi tak v strede sa nachádza dalšie ťažisko zlata na ktorom harvestrujú dalšie dva harvestre - tie zničte tiež, ale opäť dajte pozor, aby nešli Rocketeery za nimi do základne. Keď ich zničíte, obíďte základňu s Rocketeermi a choďte naspäť k Tanye, potom začnite útočiť na jednotky v základni, ale nepribližujte sa moc k hlavnej bráne. Obsadte hlavnú budovu a elektráreň. Postavte barraks a dalších Engineerov, s ktorými obsadte ostatné budovy. Potom dostanete výsadok vojakov, s ktorými zničte veškerú obranu základne. Potom zoberte vojakov a chodte do severnej základne. Zničte obranu a obsadte všetky budovy. Treba zničiť všetky sovietské jednotky. KONIEC levelu3) Level 3 : Operation Hail to the ChiefPostavte čo sa dá; obsadte vojakmi tie dve budovy vedľa mosta. A začnite sa pripravovať na útok proti rusom. V tomto levele treba zničiť Psychic Bacon a opraviť zdevastované pamiatky. Opraviť ich môžete tak, že do nich pošlete Engineera. Keď ich opravíte, dostanete za každú opravu bedničku, v ktorej sa nachádzajú veci ako peniaze, vylepšenie rýchlosti, sily apod. Potom, čo zničíte Psychic Bacon, ktorý je na Severe v základni sovietov, ktorá je umiestnená pri bielom dome, vyjde prezident z budovy a pogratuluje vám za oslobodenie Psychic Bacon. Tento level sa dá prejisť lahko, len stačí, aby ste sa vyhýbali stretom, pokial máte málo jednotiek. Ůtočte masovo a z rozvahou. KONIEC levelu.4) Level 4 : Operation Last ChanceV tomto leveli je prvoradé obsadiť sovietskú základnu a zničiť Psychic Bacon, kým sa nestane On-line. V tomto leveli sa čas neodrátavá, no neotálajte moc dlho, lebo keď ubehne určitá doba, bude neskoro. Na začiatku - potom, čo Rocketeeri zničia protilodné delá, dajte im zničiť i pobrežnú obranu. Mali by ste sa spočiatku sústrediť na zbrane a jednotky, ktoré ich môžu zostreliť. Po ich zničení sa koncentrujte na obrané zložky základne a na samostatné jednotky. Potom pošlite ostatné jednotky k brehu a tam sa vylodte. V tesnej blizkosti sovietskej základne rozložte aj svoju základnu. Postavte barraks a potom pomocou engineerov obsadte sovietské budovy. Začnite stavať budovy. Postavte čo sa bude dať a potom začnite stavať jednotky. Rozmiestnite zopár stráži napravo. Táto stráž bude mať za úlohu útočiť po sovietskom harvestre, ktorý bude chodiť tam harvestrovať. Potom, čo si postavíte dostatočné množstvo jednotiek, ich zoberte a chodte po ľavej ceste hore. Potom prejdite pomedzi budovy smerom doprava, kde zničte obranu základne. Potom chodte doprava na most, pod ktorým nájdete Psychic Bacon, ktorý zničte. Na jeho zničenie je v tomto leveli najlepšie použiť Rocketeerov. KONIEC levelu.5) Level 5 : Operation-Dark NightTentoraz je vašou úlohou zničiť tri odpalovacie rampy atómových striel. K dispozícii je vám Tanya, vojaci a špióni, ktorí môžu znemožniť funkčnosť obraných systémov na určité obdobie tým, že ich pošlete do elektrárne. Tento level je akýmsi malým žartíkom autorov tejto hry. Najskôr musíte sa dostať k technickému centru, ktoré je hore. Pokial sa odhodláte použiť spy - teda špióna - nešetrite, pokial miniete všetkých troch, príde vrtulník zase na miesto, kde ste začali level a dá vam dalších troch. Pokial zoberetie Tanyu, vojakov, špiónov a pôjdete po lavej strane útesa stále hore, narazíte na plot s kravami. Pri plote sú barely s palivom, ktoré keď odstrelíte, dostanete kontrolu nad troma kravami. :-) Síce nebudete môcť útočiť s kravami, ale ako prieskumníci sú vynikajúce. Potom chodte dalej hore, pokial nenatrafíte na akúsi uličku medzi útesmi, ktorou keď prejdete a pôjdete vpravo, natrafíte na dve bedničky s vylepšením sily jednotky. Potom chodte dalej hore, pokial nenatrafíte na vodu a potom chodte. Vráťte sa potom dole až tam, kde ste začínali, stade chodte vpravo k útesom a potom pomali hore. Najlepšie je, keď ako prvá ide Tanya, ktorá veľmi rýchlo zastrelí každú hliadku aj psa. Keď prídete ku koncu útesu, zabite Tanyou stráže a chodte doprava. Tu najdete dalších vojakov pri ohni. Zoberte ich a pripojte ich k svojim jednotkám. Pomocou kráv, ktoré posielajte dopredu, si odkrývajte zakrytú plochu. Na kravy neútočia vôbec a tak sa nemusíte vôbec obávať žiadnych stretov zo strážami.V tejto hre je prekvapenie za prekvapením - tým že zoberete bedničky dostanete 10 000 bodov navyše. Potom chodte s Tanyou, ktorej dajte rozkaz strielať do barelov pri obranných elektrických vežiach. Potom zoberte Tanyu a chodte na miesto, kde stála veža. Tanya je veľmi dobrý strelec čo sa týka strelby na živý terč. Teraz použite špióna a pošlite ho do elektrárne, čím vyradíte obranu na jednu minutu a nejaké drobné. Kým je elektrika vyradená, použite Tanyu na odstrelenie obranných veží. Pokial medzitým znovu naskočí elektrina, použite špióna na opätovné vyradenie elektriny. Potom pošlite jedného z vojakov doprava k útesu. Nachádza sa tam barraks a barely, ktoré odstrelte a potom chodte uličkou doprava. Prídete na plošinu, na ktorej chodte dole, kde najdete vojakov a dvoch Engineerov pri zrútenom lietadle. Zoberte ich a chodte naspet do tábora, použite jedného engineera na obsadenie barraks a druhého na obsadenie elektrárne. Potom začnite stavať vojakov a engineerov (ak chcete obsadzovať ostatné budovy). Pokial ste zobrali tie bedničky na začiatku, máte teraz slušné konto, pomocou ktorého si nakúpite daľších vojakov. A verte mi, budete ich mať veľa. Potom keď už miniete peniaze, pošlite špióna do technického centra. Potom, čo infiltrujete technické centrum, dostanete nové údaje a nové rozkazy. Podľa nových príkazov máte zničiť dve odpalovacie rampy atómových striel. Teraz zoberiete všetkých vojakov ktorých ste vyprodukovali a použijete ich na zničenie striel. Obávať sa, že to už nedokážete, je teraz zbytočné, lebo masívnosť útoku bude taká, že nebudú mať šancu vám odporovať. Jasné - zopár jednotiek stratíte, ale budete mať tolko, aby ste zničili obidve rampy a ešte vám zostane dosť vojakov, aby si zajásali. :-) Pri masívnych útokoch zničte najskôr obranné veže a jednotky sovietov, potom útočte až na rampy so strelami. KONIEC levelu.6) Level 6 : Operation LibertyNajskôr dbajte na to, aby ste udržiavali vaše lejzrové veže v poriadku a tak ich pravidelne opravujte po každom útoku. Keď vám prídu jednotky, tak postavte základnu a s Engineermi opravte poškodené časti Pentagonu. Stavajte čo sa dá a potom začnite stavať dobrú obranu na obranu základne. Mne osobne stačili vojaci, ktorých som dal obložiť sa a potom som postavil pár Rocketeerov a tých som poslal nad vojakov. Ďalej postavte jedného engineera a toho pošlite zo zopár vojakmi po ľavej strane hore, kde prídete k nemocnici a do nej pošlite engineera. Stane sa vašou a ešte k tomu dostanete možnosť stavať okolo budovy, vrátane obranných prvkov. Postavte tam dve gulometné hniezda a dajte tam rozmiestniť zopár vojakov a dajte ich opevniť a potom postavte barraks. Skráti vám to čas, ktorý by ste potrebovali k premiestneniu vojakov. Potom, čo máte rozmiestnených vojakov, začnite stavať jednotky, ktoré potom pošlete k nemocnici. Cesta, ktorá vedie hore, je cesta, ktorá vedie k rafinériám, ktoré ťažia pre sovietov. Použite Rocketeerov, ktorý pokial budú vo velkom počte, zastavia väčšinu jednotiek, ktoré sa tam obiavia. Vašim prvoradým cielom by sa mali stať harvestre, ktoré tam harvestrujú. Je ich dosť a tak to bude dlhšie trvať. Presunte jednotky do oblasti, ktorú vyčistili Rocketeery od sovietských jednotiek. Postavte engineerov a pošlite ich za jednotkami potom, čo rocketery zničia obranu rafinérií, ktorú potom obsadte a pri nej postavte obrané veže a barraks. Tak dostanete predsunutú pozíciu, z ktorej môžete potom vysielať útočné jednotky. Chodte hore, kde natrafíte na daľšiu zdevastovanú pamiatku, ktorú keď opravíte, dostanete bedničky s vylepšeniami. Potom chodte doprava, kde narazíte na jednu zo základní, ktorú krok po kroku dobýjajte. Po jej dobytí dobyte aj záklaďňu pri bielom dome a opravte biely dom. Potom dostanete dalšie peniaze. Potom uplatnite stratégiu masového útoku. Teraz zhromaždite jednotky a začnite sa pripravovať na útok na južnú záklaďňu. Zničte všetko, čo patrí sovietom. KONIEC levelu.7) Level 7 : Operation Deep SeaAk ste sa doteraz nenaučili poriadne bojovať, tak tento level bude pre vás riadne tvrdý oriešok. V tomto leveli je treba kombinovať boje na mori a boje pozemné a to všetko sťažujú stále útoky na základňu. Ůtoky na záklaďňu sú intenzívne a možno ich odražiť iba tak, že rozmiestníte vojakov do budov na miestach, v ktorých sa sovieti vyskytujú najviac. Po určitej dobe začnú útoky na vašu záklaďnu atómovýmy raketami každých 10 minút. Vašou úlohou je obsaďiť budovu na severe - potom dostanete možnosť vysadzovania výsadkárov. Aby ste odolali útokom sovietských lodí, musíte postaviť obrané lejzrové veže čo najviac na okraji pobrežia, aby ich zasiahli pri ich útoku. Postavte zopár protiponorkových lodí a zoberte to čo vám zostalo z vašej flotily a chodte k ostrovu sovietov, kde napadnite sovietské prístavy a zničte ich. Dajte pozor na útoky, ktoré budú na vás podnikané sovietmy. Pomocou rocketeerov zaútočte zo severu ich ostrova najskôr na harvestre, ale dajte pozor na to aby ste sa nedostali do dosahu strelby protileteckých obraných veží. Aby ste zabránili útokom sovietov s bazukou, postavte niekoľko vojakov, najlepšie 10-15 vojakov, ktorých potom pomocou vrtulníka alebo vznášadla vysadte na severe sovietského ostrova. Ůtočte na jednotky a harvestre a dajte pozor na dosah elektrických veží. Potom postavte zopár špiónov a engineerov, ktorých pošlite prostrednictvom vrtulníka na sever sovietského ostrova. Potom pomali postupujte s engineerom, ktorého pošlite do najbližšej budovy. Po jej obsadení postavte barraks pri nej a pošlite do elektrárne špióna, ktorý tým vyradí obranný systém na 2 minuty. Potom stavajte okolo týchto budov vlastný obranný systém a stavajte tam vojakov GI, ktorých posielajte útočiť na vyradené obrané veže. Ostatné budovy obsadujte, alebo ničte. Po tom, čo zničíte odpalovaciu rampu na atómové strely a obsadíte hlavnú budovu nastane KONIEC levelu.8) Level 8 : Operation Free GatewayNa začiatku dostanete Tanyu a štyroch vojakov a dvoch engineerov, na ktorých dajte dobre pozor, čo možno povedať aj na Tanyu. Po vysadení vojisk zoberte Tanyu a spol. a chodte na blizky most, po ktorom budete pokračovať dole. Až prídete úplne dole, chodte z mostu vrchným prístupom na most. Potom chodte dolava a dole, kde natrafíte na rafineriu, do ktorej pošlite engineera a potom pokračujte doprava, kde natrafíte na Allied War Factory, do ktorého pošlete druhého engineera. Potom postavte dva harvestre, ktoré pošlite harvestrovať. Potom začnite stavať tanky a raketové autá, ale pozor na čas. Musíte stihnúť do konca času postaviť zopár jednotiek, s ktorými záutočte na barely, ktoré sú pri opevnení, ktoré opevnuje Psychic Bacon a potom zaútočte na elektrické veže, ktoré sú v tesnej blízkosti Psychic Bacon. Po ich zničení zničte Psychic Bacon. Ak to všetko nestihnete do konca časomiery tak, Tanyu ovládne Psychic Bacon a skončíte neúspešne level. Po zničení Psychic Bacon dostanete výsadok, medzi ktorým sa nachádza aj pojazdná základna. Rozmiestnite ju pri rafinerii a potom začnite stavať základňu. Po jej postavení začnite stavať jednotky, s ktorými zničte zvyšok sovietských jednotiek a budov. KONIEC levelu.9) Level 9 : Operation Free TempleHlavnou úlohou je obsadiť Mayan pyramidy. Po výsadku jednotiek Seal chodte z jednotkami naľavo a potom dole k vašim uvezneným jednotkám. Oslobodte ich a potom zoberte oslobodené jednotky. Dostanete vrtulník, ktorý pošlite do horného lavého rohu obrazovky, až narazíte na Tech Airoport, ktorý obsadte engineerom a potom budete dostávať výsadky. ,Potom pošlite vojakov (GI), ktorých ste oslobodili k Tech Airportu. Nechajte ich opevniť sa pri budove a tak zabránite tomu, aby ju zničili, alebo obsadili nepriatelia (skúsia to). Potom určitú dobu zotrvajte na jednom mieste a chovajte sa defenzívne. Čakajte na výsadky, ktoré potom nechajte zoskočit pri sebe. Keď vaše jednotky nadobudnú určitú veľkosť, zahájte útok. A to takto : chodte dole a mierne napravo, tam sa zastavte a pošlite vrtulník zaútočiť na barely pri barikádach, ktoré potom vybuchnú. Potom pošlite vrtulník k ostatným jednotkám,inač ho začnú ostrelovať protiletecké baterie. Potom chodte na miesto, kde stáli barikády a zničte gulometnú vežu sovietov. Potom obsadte Mayan pyramid (tu budovu s tým lejzrovým zariadením) a jednu elektrárnu. Potom obsadte factory a barraks. Factory predajte a začnite stavať engineerov, s ktorými obsadzujte ostatné budovy a tie predávajte okrem hlavnej budovy, ktorú si ponechajte, aby ste potom mohli stavať, čo budete poterebovať. Rýchle postavte vaše obrané veže, najlepšie gulometné veže, ktoré nepotrebujú energiu pre fungovanie. Potom obsadte aj druhú Mayan pyramid, ktorá sa nachádza pri dolných rafinériach, ktoré obsadte a predajte. Po obsadení budov zničte všetky jednotky sovietov v oblasti. KONIEC levelu.10) Level 10 : Operation MirageV tomto levele sa oboznámite z daľšou novou technológiou. Dôležité je, aby ste na začiatku poslali pojazdnú záklaďnu popri základni spojencov. Teda pri tu spodnú na ľavej strane. Sovieti začnú útočiť na vašu záklaďnu a na záklaďnu nepriateľov. Pri zákaldni spojencov (tej na juhu vľavo) rozmiestniťe pojazdnú základnu a začnite stavať budovy, hlavne tie, ktoré ešte nemáte postavené. Pôvodnú záklaďnu je potrebné ochrániť. Postavte dve rafinerie, pričom jednu postavte pri pôvodnej záklaďni a druhú pri novej základni. Po postavení SpySat Unlink uvidíte všetko. Potom stačí postaviť zopár laserových aut, ktoré sú najlepšie na ničenie stavieb a obranných prvkov základní. Doplnte ich o zopár jednotiek GI a tankov a začnite útočiť na jednu sovietskú základňu po druhej. Sú tri, tak si teda užijete. Začnite od hnedej, potom červenú a nakoniec žltú. Aby ste boli finančne nezávislí, chodte na juh a doprava, kde obsadte rafineriu, ktorá je skorozničená a postavte jeden harvester, ktorý potom pošlite do tejto rafinerie. Takto budete mať už tri rafinerie, ktoré budú prinášať tak potrebné finacie na stavbu budov a jednotiek. Zničte všetky sovietské jednotky a základne a ochránte spojeneckú záklaďnu na juhozápade. Ak to všetko splníte, nastane KONIEC levelu.11) Level 11 : Operation FalloutNa začiatok rýchlo pošlite vojakov do civilných budov napravo pri tažisku zlata. Postavte zopár gulometných hniezd a potom postavte ochrané veže pri dolnej rafinérii a pošlite tam zopár vojakov do majáku. Zabezpečte horný most a barraks. Stavajte čo sa dá, no hlavne sa dopracujte k tomu, aby ste postavili chronosferu a SpySat Unlink, ktorý vám odokryje mapu. Obranné prvky rozmiestňujte tak, aby ste zabránili útokom, ktoré sú stále aktuálnejšie. Začnite stavať bojové jednotky, hlavne laserové autá a autá s tlakovými strelami (tie čo zapalujú vojakov a premieňajú sa na stromy) a zhromažďujte ich na jednom mieste. Postavte dve vznášadlá a do nich pošlite dve lejzrové autá, dve tlakové, zopár Seal, stačia traja, dvoch engineerov a špiónov (spy), tých postavte troch. Pošlite vznášadlá nalavo a popri okraji dole, až na ostrov sovietov. To, čo vám medzi tým sovieti atomovkou zničia, znovu postavte a opravte poškodené. Po príchode vznášadiel na ostrov urobte výsadok, ktorým zničte obranné prvky pri atómovej elektrárni hneď dole a potom obsadte elektráreň. Rozmiestnite tlakové autá tak, aby zastrelili každú hliadku, ktorá pôjde okolo. Po tom zhromaždite postavené jednotky (iba tanky) do jednej veľkej kopy a potom použite chronosferu na ich premiestnenie k obsadenej atómovej elektrárne. Potom pošlite jedno raketové auto zničiť barely pri oplotení. Tým si urobíte cestu pre váš útok, no pre začiatok pošlite len tlakové autá, aby zničili jednotky, ktoré pôjdu proti vám. Tlakové autá sú dobré iba na ludské jednotky a tak ich musíte zálohovať zopár tankami. Zničte laserovými autami obranné prvky v blízkosti odpalovacej rampy. Pokial máte problém s tým, že stále prichádzate o jednotky, tak stavajte daľšie jednotky v základni, a tie potom transportujete chronosferou k atómovej elektrárni. Potom ich pošlite k ostatným a tak doplníte stavy. Ak chcete skončiť level čo najrýchlejšie, tak potom stačí ak Seal vyhodí odpalováciu rampu do vzduchu, ale ak si porážku sovietov chcete vychutnať, tak pošlite špióna, ktorý vyradí odpalovaciu rampu úplne s provozu. Potom sa môžte začať pohrávať s čím len chcete, no na ukončenie levelu musíte zničiť odpalovaciu rampu. KONIEC levelu.12) Level 12 : Operation ChronostormTak a už ste v tak dlho očakávanom a obávanom poslednom levelu. Tento level bude skutočná skúška vašich schopností a stratégie. Na začiatku zničte pomocou Seal elektráreň a potom veže v okolí. Oslobodte uveznených vojakov hore. Potom dostanete jednotky a postavte zákaldnu a hneď pošlite vojakov, ktorých ste oslobodili, do bunkrov a stavajte daľších, ktorými obsadíte aj ostatné bunkre. Vystavajte kvalitnú vzdušnú obranu hlavne na juhu. Stavajte ju hlavne pri rafineriach, ktoré obsadte. Potom stavajte obranné prvky a ... Postavte SpySat Unlink a daľšie budovy. Keď obsadíte rafinérie pri vode, tak by ste mali do určitej doby byť viac a viac v balíku. Rafineriu, ktorú postavíte, postavte trochu na juhu, keďže naňu budú útočiť atomovkami. Po tom, čo postavíte factory, začnú na ňu útočiť atomovkami. Preto by ste mali stavať factory tak, aby v blízkosti neboli žiadne drahé budovy a elektrárne. Postavte vrtulník a dajte do neho dvoch engineerov a vrtulník pošlite čo najviac do prava a potom dole k atómovým elektrárňam, ktoré obsadte. Potom už nebudú žiadne problémy s obstarávaním energie. Aby ste zabránili atómovým strelám, musíte mať minimálne chronosféru, ktorá keď sa nabije, poslúži ako transport. Postavte tri tanky a dve raketové autá, do ktorých dajte Seal a transportnite ich k odpalovacej rampe a rozkážte im strielať na rampu. Hneď potom vyberte jedného Seal z auta a dajte mu príkaz vyhodiť rampu do vzduchu. Ak budete mať šťastie, tak sa vám to podarí a zničíte ju hneď. Potom ten istý postup môžete zopakovať aj pri obranom štíte Iron Curtain. Pomocou jednotiek obsadte základňu napravo a potom začnite dobývať jednu budovu po druhej (jednú vec je dobré vedieť a to, že seal sú dobrý na zabíjanie ľudí, laserové tanky sú dobré na ničenie všetkého čo treba stavať a dokážu to aj na diaľku, a na tanky sú dobré ostatné jednotky okrem tlakového auta, ktoré je univerzálnou zbraňou na vojakov, ktorý nevedia skade prišla strela). Najlepšie je, ak začnete ničiť najprv harvestre s rafinériami a tým ich odrežete od prísunu financií. Potom je dobré preniknúť na záklaďňu úplne nalavo a tade sa presúvať postupne doprava. Stavajte stále viac jednotiek a útočte krok po kroku a vítezstvo bude na dosah. Na ničenie budov využite laserové tanky a na boj zblízka stačia normálne tanky. Ak sa vám podarí obsadiť sovietské barraks a tech centrum, dostanete možnosť stavať Yuriho, ktorý pomocou svojich psychických schopností môže ovládnuť nepriatela a dostanete aj Ivana, ktorý dokáže zaminovať budovy i jednotky a pokial ho pošlete do raketového auta, znásobite jeho schopnosti a dostanete malú pojazdnú nukleárnu hlavicu. Taktiež môžete znásobiť silu aj iných jednotiek, ktoré pošlete do raketového tanku. Vyvarujte sa zničenia Kremlinu. Tá jediná budova nesmie byť zničená. Potom, čo všetky sovietské jednotky zničíte, teleportne sa Tanya v raketovom tanku a vôjde do Kremlinu a ..... tadá, potom si môžete už vychutnávať demo. KONIEC levelu.C. SOVIET STORY1) Level 1 : Operation Red DawnV prvom leveli dostanete výsadok jednotiek, ktoré zhromaždite pri základni a postavte barraks, dve elektrárne a rafineriu. Potom postavte dvoch engineerov a zopár vojakov. Potom ich pošlite na severozápad do autokina, kde ich použite na zničenie modrej dodávky, v ktorej je bednička obsahujúca vylepšenie alebo finančné prostriedky. Potom choďte dobyť severnú záklaďňu. Vyzabíjajte vojakov v záklaďni a potom obsaďte budovy a zničte protiletecký obraný systém. Potom pošlite vojakov do hornej základne, kde postup opakujte, pričom obsadte budovy a potom postavte niekoľko jednotiek, s ktorými zaútočte na jednotky pri pentagone, ktoré zničte a potom zničte pentagon. Pri dobývaní pentagonu dostanete posily v podobe tankov a daľších jednotiek. Po zničení pentagonu nastane KONIEC levelu.2) Level 2 : Operation Hostile ShoreTentoraz máte za úlohu zničiť nepriateľskú flotilu a záklaďnu, ktorá je umiestnená na juhu. Potom, čo sa vylodíte, zničte obrané prvky na pobreží a pokračujte doľava, kde zničte rafinerie tým, že zničíte bareli pri nich. Potom začnite harvestrovať a budovať jednotky spolu s obrannými prvkami základne. Pošlite dvoch engineerov a zopár jednotiek ako doprovod na západ, kde objavíte rafinérie, ktoré obsadte a postavte pri nich zopár obranných veží alebo menšiu jednotku. Zabezpečíte si tým celkom slušný prísun financií. Postavte jednotky a zničte dolnú záklaďnu a potom všetky sovietské jednotky vrátane jednotiek flotily. KONIEC levelu.3) Level 3 : Operation Big AppleTak a ste v New Yorku, kde sa máte dostať k "dvojičkám", pri ktorých je tech. centrum, ktoré máte obsadiť engineerom. Postavte záklaďňu z všetkými jej budovami a potom postavte dve ochrané veže pri kopci, po ktorom vedie cesta. Postavte troch engineerov, ktorých pošlite obsadiť rafinérie, ktoré sa vyskytujú dolu pod vyvýšenou plošinou. Hneď ich začnite opravovať a postavte pri nich tri obrané veže a pošlite vojakov do budovy, ktorá je trochu dalej na severe. Takáto obrana by mala odraziť každý útok. Potom začnite stavať vojakov a iné jednotky. Dostanete troch Yuriov, ktorý dokážu ovládnuť nepriateľa a ten potom bude poslúchať vaše príkazy. Postavte Tiráky s raketami, ktoré môžu na veľkú diaľku ničiť obrané prvky a záklaďne. Potom chodte na sever, kde sa nachádzajú sovietské barraks a jedno gulometné hniezdo. Ale dajte pozor na budovu ktorá je obsadená Allied vojakmi a nachádza sa hneď blízko smerom na východ. Zničte gulometné hniezdo a potom buď obsaďte alebo zničte barraks. Potom pošlite všetky vaše jednotky na východ, kde natrafíte na Allied factory, ktorú môžete taktiež obsadiť alebo zničiť. Nezabudnite ničiť každé gulometné hniezdo, na ktoré narazíte na dialku pomocou rakiet. Potom preniknite na záklaďňu na severe. Tam obsaďte všetky budovy a nakoniec tech. centrum. Pošlite vojakov do dvojičiek a dostanete bedničky zo zdravím. Postavte čo najviac jednotiek a potom vydržte obraňovať Psycho Bacon, ktorý ak ubránite, zmení za určitú dobu po tom, čo ustanú výsadky, všetky nepriateľské jednotky na vaše. KONIEC levelu.4) Level 4 : Operation Home FrontNa začiatku rozložte záklaďňu a potom postavte dve elektrárne. Potom, čo ich postavíte, postavte protiletecké delá a rafinériu. Mali by byť tri a tie umiestnite pri dolnom okraji útesu a potom začnite stavať guľometné veže a následne factory, kde postavte jeden harvester a potom začnite stavať jednotky, ktoré budú odrážať útoky. Potom postavte tiráky s raketami a potom chodte z ostatnými jednotkami a zaútočte. Začnite tým, že zostanete z jednotkami na mieste kde harvestrujú harvestre a tie tam ničte. Potom, čo ich zničíte, zaútočte na obranné zložky základne. Potom obsadte alebo zničte budovy v základni. Zničením všetkých spojeneckých jednotiek nastane KONIEC levelu.5) Level 5 : Operation City of LightsChodte najprv s vojakmi naľavo a hneď pri spatrení nepriateľskej jednotky pošlite vojakov do budovy. Z tej potom streiľajte po spojencoch. Naľavo po vyzabíjaní spojencov obsadte engineerom rafineriu a potom zanechajte pri nej niekoľko vojakov. Potom chodte hore a ničte postupne jednu obranu po druhej až kým nevyzabíjate všetky jednotky. Vašou hlavnou úlohou je dostať troch Tesla troperov k Aifelovej veži. Pom získate výkonú zbraň vo forme aifelovej veže. Výhodou umiesťňovania vojakov do budov je to, že najprv sa ničí budova a až potom sa začína ničenie vojakov. Najlepšie je dostať sa čo najbližšie k nepriateľovi a dostať do najblížšej budovy, ktorá je na dostrel svojich vojakov a potom stačí z budovy zničiť nepriateľa. KONIEC levelu.6) Level 6 : Operation Sub DividePo rozložení základne musíte postaviť poriadnu protileteckú obranu. Potom postavte kvalitnú obranu proti pozemným jednotkám. Možno ju dostať tak, že k tesla tover pošlete tesla troperov, ktorý budú nabíjať vežu, ktorá bude potom silnejšia a častejšie bude strieľať. Na to, aby ste vylepšili tesla tover, stačí poslať do bezprostrednej blízkosti štyroch tesla troperov. Postavte si aspoň sedem ponoriek a potom postavte zopár protileteckých lodí. Potom chodte s celou flotilou čo najviac na západ, kým nenarazíte na pobrežie malého ostrovčeka, kde sa vylodte a obsadte budovu, s ktorou získate možnost výsadkov. Potom zoberte celú flotilu a chodte na severovýchod, kde poničte lode a zničte prístavy. Potom sa vylodte na ostrov a zničte všetky letišné plošiny. Potom obsadte ostatné budovy a nastane KONIEC levelu.7) Level 7 : Operation Chrono DefencePo začatí postavte zo dve elektrárne a potom zodve protiletecké veže, ktoré budú mať za úlohu odradiť útoky spojencov. Vašou prvoradou úlohou je obrániť tech centrum sovietov za každú cenu. Postavte štyroch engineerov a zopeť vojakov, ktorých pošlite čo najviac doprava. Tam natrafíte na rafinerie, ktoré obsadte a potom budeťe mať prísun financií. No musíte postaviť dobrú obranu v okolí týchto rafinérii a postavte tam pre istotu aj barraks. Tým skrátite čas, ktorý by ste potrebovali k ich transportu k rafineriam. Postavte rafineriu a ostatné budovy okrem repair station. Snažte sa staviať čo najviac Apocalypse tankov (tých s dvoma hlavňami), ktoré potom rozmiestňujte na všetky prístupové cesty k základni. Nezaškodí postaviť zo štyroch engineerov. Dvoch postavte v tesnej blízskosti tech centra a v prípade veľkého poškodenia ho okamžite môžete opraviť. Dvoch pošlite k hlavnej budove, ktorá je svojim rozmietsnením predurčená na útoky spojencov. Rátajte s útokmi špiónov, ktorí budú vyraďovať vašu elektrinu na určitú dobu. Aby ste tomu zabránili, rozmiestnite psov na prístupové miesta vedľa ostatné jednotky strážiace prístup. Psi sú totiž jedinými, ktorí dokážu rozpoznať špióna hňeď na prvý pokus. Pokial ich zabijú, nahradte ich daľšími. Po tom, čo splníte tieto podmienky, pošlite zo desať vojakov, alebo dva Apocalypse tanky doľava, kde robí anti propagandu spojenecké auto. Potom sa ihneď vráťte s jednotkami do základňe. Dôležité je, aby ste mali obranu dobre rozmiestnenú. Inak bude vašim hlavným záujmom obrana základne a nič iné. Pošlite osem vojakov dole a doprava, až narazíte na útvar, v ktorom poobsadzujte budovy (všetky) vojakmi. Dostanete zato bedničky, ktoré vám dajú daľšie financie. Potom vojakov vyberte z budov a zhromaždite na jednom mieste. Nechajte ich zotrvať na tomto mieste. Budú tam užitočný neskôr, keď na toto miesto prídu tri dodávky, ktoré po ich zničení vám vynesú pekné množstvo financií a vylepšení. Dôležité je dávať pozor aj na sniprov, ktorý veľmi radi z diaľky, pomali ale isto ničia vaše jednotky. Pokial dokážeťe ubrániť soviet tech centrum, tak ste vyhrali. KONIEC levelu.8) Level 8 : Operation DescrationRozložte základňu a postavte barraks, 5 elektrárni (do zásoby) a engineera, ktorého pošlite opraviť guľometné hniezdo,do ktorého pošlete potom osem vojakov a tým získáte predsunutú obranu. Pri tento bunker postavte aj všetky jednotky, čo vám zostali. Medzitým začne nepriateľský výsadok, ktorý možno odvrátiť tak, že postavíte troch alebo štyroch psov a tých pošlete na týchto vojakov. Potom opravte poškodené, zničené nahraďte novým. Zoberte jedného z Desolatorov, dva tanky Apocalypse a chodte na sever, kde natrafíte na ďalšie guľometné hniezdo, do ktorého pošlite osem vojakov a opravte ho engineerom. Ak ste medzičasom už postavili radar, tak ste možno postrehli, že na mapke sú odkryté rôzne miesta, na ktorých sú americké pamiatky, ktoré keď zničíte, dostanete bedničky s financiami, alebo vylepšeniami. Tanky Apocalypse a Desolatora pošlite potom doprava, no nie cez most. Bol by to ich koniec. Na ničenie vojakov využívajte Desolatora a na tanky vaše tanky Apocalypse. Prídete na miesto, kde ťažia nepriateľské harvestre. O tie sa nestarajte (zatial) a chodte smerom dole, až prídete k nepriateľskej základni. Zničte jej obranu a začnite stavať engineerov vo svojej základni. Tých pošlite po moste dole k základni, kde obsadte barraks a factory. Začnite stavať daľšie tanky a engineerov, tentokrát už v nových, vami obsadených budovách. Zvyšok budov obsadte a obranu, na ktorú natrafíte, zničte. Potom postavte zodva harvestre a začnite výboje smerom na sever. Keď natrafíte na rafineriu obsadte ju, zničte harvestre a začnite pri rafinerii stavať barraks a obranné veže. Potom obsadzujte aj daľšie budovy v blízkosti. Postavte ďaľšie dva tanky Apocalypse a tie pošlite na sever k ostatným jednotkám. Po tom, čo poničíte nepriateľov a ich obranu a obsadíte, alebo zničíte budovy, obsadte biely dom. KONIEC levelu.9) Level 9 : Operation The Fox and the HoundNa začiatku vám zničia výsadok jednotiek. Potom dostanete výsadok troch Yuryov, s ktorých jeden hneď ovládne jedno raketové auto. Potom pošlite do toho auta jedného z Yuryov a dajte ho do raketového auta, s ktorým potom zaútočte na vojakov, strážiacich vchod k barraks a Tech centru. Potom ovládnite psychicky engineerov, ktorými obsadte barraks a tech centrum. Potom začnite stavať troch engineerov a zvyšok financií použiťe na stavbu vojakov. Potom pokračujte doprava, ale tak, aby ste boli čo najviac pritom na sever. Keď prídete k základni na východe pošlite jedného Yuryho ovládnuť snipra, ktorým potom zastrelte vojakov pri vchode. Potom pomocou raketového auta na dialku zničte obranná guľometná hniezda. Potom ovládnite posledným Yourym vrtulník. Zničte protileteckú vežu a tank vedľa elektrárne. Obsadte elektrárnu a výsadkové centrum. Potom chodte dole, kde zničte modré dodávky, v ktorých sú bedničky, ktoré zoberte a dostanete ďaľšie peniaze, za ktoré môžete potom postaviť daľšie jednotky, teda vojakov. Obsadte opravovacie centrum, v ktorom potom môžete opravovať vrtulník, alebo raketové auto. Je dôležité, aby ste neprišli o vrtulník. Pomocou neho potom môžete z dialky ničiť lejzrové obranné veže. Zničte veže a pomocou snipera z dialky postrielajte jednotky stojacie pri vchodoch, výsadky shromaždite na jednom mieste. Po tom, čo ste zničili jednotky strážiace základňu, pošlite vojakov zničiť tanky v základni a protileteckú obranu. Dajte pozor, aby nezabili prezidenta (toho chlapíka v modrom saku). Potom psychicky ovládnite prezidenta pomocou Yuryho. Pokial všetci niekoho ovládajú, musíte si pomôcť. Označte niekoľko svojich vojakov, stlačte Ctrl a potom kliknite na snipra. Potom vojaci začnú ničiť snipra. Potom zoberte Yuryho, ktorý ovládal snipra a pošlite ho ovládnuť prezidenta. KONIEC levelu.10) Level 10: Operation- Whatered AlianceNa začiatku rozložte základňu v blízkostí guľometných veží a potom začnite stavať elektrárne. Niektoré postavte v blízkosti základne a ostatné stavajte pri radare, ktorý už od začiatku máte postavený. Keďže sú tam stromy v hojnom počte, stačí aby ste ich odstránili tak, že zoberiete tie dva tanky, ktoré ste na začiatku levelu dostali a tie potom pošlite k týmto stromom. Označte tanky, stlačte Ctrl, držte Ctrl a potom už len kliknite na strom. Tanky potom budú strielať na strom. Tento postup opakujte aj pri ostatných stromoch. Po chvíli zničia stromy a vy môžete stavať budovy na mieste, kde predtým stály stromy. Postavte všetky budovy, ktoré môžete,na ľavo a na severovýchode postavte protileteckú obranu. Zíde sa vám neskôr proti rocketeerom, ktorý budú neskôr útočiť. Hneď pošlite engineera, ktorého ste na začiatku dostali, do vznášadla a to pošlite na východ, kde natrafíte na ostrov, na ktorom sa nachádza repaire center, ktoré obsadte a potom postavte v blízkosti rafineriu. Pošlite druhé vznášadlo na juhozápad, kde sa nachádza ďaľší ostrov, pri ktorom je Dreadnonght, teda loď z dvoma masívnymi raketami a tú potom pošlite k hlavnému ostrovu. Po tom, čo ste postavili všetky budovy, vrátane odpalovecej rampy jadrových striel, postavte prístav na juhu ostrova a potom začnite stavať námorné jednotky : 2 raketové lode, 4 ponorky, 4 príšery, 3 protiletecké lode - veľmi dôležité, sú totiž vašou jedinou obranou proti leteckému útoku. Najprv pošlite príšery na sever k prístavu a tam zaútočte na lode pri prístave a ostatné jednotky pošlite neskôr za nimi. Potom zničte prístav. Obranné veže a obranné prvky základne je dobré ničiť na dialku pomocou raketových lodí. Ale dajte pozor na lode, lebo potom, čo zautočíte na veže, začnú občasné útoky jednotiek Seal, ktoré môžu útočiť i vo vode a zaminujú loď a hneď ju potopia.Prvú atómku pošlite na miesto pobrežia, kde čakajú spojenecké jednotky na to, aby odrazili váš útok. Po tom, čo zničíte obrané veže loďami a jednotky tankami, ktoré postavte na základni a potom transportujte na pobrežia a po tom, čo zničíte obranu základne, počkajte na to, kým sa vám nenabije vaša atómová strela a tú potom šanujte. Po tom, čo obsadíte tech centrum, sa vám odhalí nová časť mapy, ktorú ste doteraz nemohli vidieť. Na nej sa v ľavom hornom rohu nachádza chronosphere, ktorú musíte zničiť a na to vám stačí, ak pošlete na túto budovu vašu atómku. KONIEC levelu.11) Level 11 : Operation Red RevolutianKoniec sa blíži a vy to pádne pocítite. Nezúfajte, ak sa vám nepodarí tento level preisť po prvý raz. Jednoducho to skúste znova. Na začiatku po tom, čo sa vám rozloží základňa, postavte dve elektrárne, potom barraks, rafinériu, zopár obranných prvkov pri základni a jednu vežu do ľavého dolného rohu pri základni a tam potom postavte i tech centrum a odpalovaciu rampu pre atómové strely. Popri tom pošlite všetkých vojakov a tanky smerom severovýchod, až narazíte na akúsi vyvýšenú plošinu, kde zničte najprv tesla vežu a potom protiletecké veže. Potom pošlite 2 engineerov, ktorými obsadte elektrárne. Potom tam pošlite vojakov, tanky, a postavte pri každej z tých dvoch elektrárni tesla vežu, ku ktorej pošlite troch až štyroch tesla tropperov. Tým budú veže silnejšie. Pri tej veži na juhu postavte daľšie veže na obranu.Postavte v blízkosti repaire center a barraks. Potom posielajte ku každej z veží tesla tropperov a tým zvýšite ich efektívnosť obrany. Dve veže postavte pri hornej elektrárni. Skôr, než postavíte odpalovaciu rampu na jadrové strely, sa uistite, že máte postavené protiletecké veže umiestnené v blízkosti základne - maly by to byť tri na severnej strane a tri na východnej strane. Tým odradíte letecké útoky vzducholodí. Vaše vzducholode pošlite pri vami obsadenú vyvýšenú plošinu a umiestnite ich pri cestu, ktorá vedie pri juhovýchodnom okraji plošiny. Tým získate výhodu. Môžete tiež postaviť niekoľko protileteckých veží na vyvýšenej plošine na pravom okraji. Potom postavte atómovú elektráreň , ktorá vám bude dodávať el. energiu, ktorú tak veľmi budete potrebovať. Postavte ju ale na bezpečnom mieste, najlepšie na takom, kde jej nehrozia žiadne útoky nepriateľov. Aby ste tieto všetky výdaje zvládali, musíte postaviť engineerov (5), z toho jedného pošlite na sever od základne, kde sa nachádza rafinéria, ktorú obsadte, a potom postavte v blízkosti obranú vežu, druhého až štvrtého pošlite popri dolnom okraji na východ. Natrafíte na repair center, ktorý obsadte. Potom pokračujte a natrafíte na dve rafinérie, ktoré obsadte. Po tom čo ste obsadili rafinérie, pošlite vašeho posledného engineera spolu so niekoľkými vojakmi popri dolnom okraji, na východ, až narazíte na úzky priesmyk, ktorým prejdite a pokračujte stále doprava a potom dole. Tam sa nachádza výstup na plošinu, na ktorej obsadte tech airport. Potom dostanete možnosť výsadkov. Využite ich rozumne.Pointou hry je zadržať nepiatela tak, aby nezničil vašu odpalovaciu rampu a vy ste mohli pomocou nej ničiť. Najprv zničte airon curtaina, potom zničte kremlin. Hlavným cielom ničenia je kremlin, no ak zničíte iron curtain, prestanú tie nekonečné masívne útoky. KONIEC levelu.12) Level 12 : Operation Polar StormGratulujem, dostali ste sa do posledného levela. A to znamená, že ste na dosť dobrej úrovni obratnosti, čo sa týka RA2. Hneď po začiatku postavte obranné veže a potom postavte rafineriu. Potom postavte barraks a ostatné budovy. Hlavná je protiletecká obrana, ktorá bude odrážať útoky rocketeerov a stíhačiek. Potom, čo sa pripravíte, postavte niekoľko tankov ... Potom postavte 4 ponorky, 3 morské príšery a 3 protiletecké lode. Pošlite ich ničiť dva prístavy pri pobreží a okolité jednotky. Potom pošlite raketové lode a tie pošlite ničiť pobrežné obranné veže. Potom sa vylodte na pobreží a obsadte elektrárne v blízkosti. Postavte barraks, clonovacie depo a barraks. Postavte niekoľko jednotiek na obranu proti jednotkám, ktoré na vás budú útočiť.Postavte i niekoľko obraných veží. Obsadte všetky budovy, čo sa budú dať a hlavne Construction Yard, na ktorý vám potom budú útočiť lejzrové veže. No vy ich zničte raketovými loďami a nezabudnite budovu stále opravovať, aby vám ju nezničili. Stavajte všetky budovy, ktoré má nepriateľ, teda všetky. Dostanete jeho technológiu a to znamená, že budete môcť stavať jednotky, aké má nepriateľ. Keď postavíte Spy Statelite, tak sa vám odkryje celá mapa a vy budete vidieť, kde sa nachádza chronosféra, ktorú máte zničiť. Zničiť ju dokážete tak, že na ňu pošlete atomovú strelu a hneď potom použijete wather control. Ak ani to nepomôže, stačí ničiť budovu po budove pomocou lejzrového auta. Ak nemáte možnosť stavať spojenecké jednotky, tak používajte Yuryov na ovládnutie jednotiek nepriateľa, ktoré potom použijete proti nemu. Ak sa vám podarí zničiť chronosferu, máte vystaráno a nastane KONIEC levelu.Ak by niekto z akýchkoľvek príčin nevedel prejisť hociktorý level z bližšie uvedených, alebo niečomu neporozumel, môže sa na mňa obrátiť prostredníctvom e-mailu.

Pokračovat na článek


Blood

Zasněženou vesnicí projděte až na druhý konec (cestou potkáte pár prchajících starousedlíků), kde vás otec se synem nasměrují k místním informačním zdrojům. Po rozmluvě s nimi vejděte do vrat napravo. Ve stodole na vás číhá pes. Až ho zastřelíte, seberte ze stěny plakát s hledanou osobou a z jedné kóje džbánek whisky. Pokračujte dál do domu s červenými dveřmi, kde se seznámíte s Jonahem. Ten z vás sice nebude mít moc velkou radost, ale nakonec vám dá klíč od vězení a plán cesty na Coffin Rock. Před odchodem ještě seberte ze zdi další plakát. Odtud se vydejte do kostela pohovořit si s otcem Goodfellowem. Mimochodem před kostelem na stromě visí třetí plakát. Kněz toho má pro vás k vyprávění připraveno hodně,takže ho pozorně vyslechněte a pak vyjděte zadním vchodem ven.Vlevo je zamčená dřevěná bouda, zamčený hřbitov a cesta z města. Vpravo pak najdete vězení. Při rozhovoru s alkoholikem Heathtowem se vám bude hodit nalezená whisky.Pak ještě vyzpovídejte Elizabeth Stylerovou a cestou okolo převráceného kočáru se konečně můžete vydat do lesa. Projděte lesem křížem krážem, ať se vám celý zmapuje - je k tomu dobrá příležitost, protože zatím nikde nejsou žádné příšery. Uprostřed mapy leží Coffin Rock - poznáte ho už zdálky, protože vypadá stejně jako v prvním dílu. Setkáte se tam s Hecaitomixem a hordou zombie. Pomlaťte je křížem,posbírejte, co z nich vypadalo a osvoboďte nebožátko na skále. Pozn. autora : Secrety jsou popisovány v pořadí předpokládaného postupu v jednotlivých levelech. Předem se omlouvám za neobjevené SUPER SECRETy, ale jelikož o nich nejsou žádné informace jako o chybějících tajnůstkách, tak nevím ve kterých kolech jsou a ve kterých ne. Čistě náhodou jsem našel tři, a každý v prvním kole, takže myslím, že každá epizoda má jednu SUPER tajnou lokaci.A. PříběhV době a místě, kde vládlo násilí a krutost, žil Caleb, slavný pistolník narozen r. 1847 v Západním Texasu. V 17-ti letech měl pověst nejkrvelačnějšího vraha, ale o sedm let později, když poznal ženu jménem Ophelia Price, se jeho žízeň po krveprolití stala ještě větší hrozbou. Našel ji skoro mrtvou, v troskách jejího vyhořelého domu, kde o pár dní dřív uhořeli její manžel a syn. Caleb se o ní postaral - ne kvůli její kráse, ani kvůli jejímu zdravotnímu stavu, ale protože v horečkách povídala zajímavé věci. Dozvěděl se, že její manžel se chtěl odpoutat od sekty uctívající temného boha Tchernoboga, a proto v noci podpálil dům. Ophelia byla plná nenávisti, ne vůči sektě, ale vůči manželovi, protože jeho zbabělost způsobila smrt jejího mladičkého syna. Ophelia byla Calebovou branou k sektě. Netušil, že se do ní časem zamiluje, ani že díky jejich oddanosti se stanou oblíbenými mezi Vyvolenými, elitou sluhů temného boha Tchernoboga, Věznitele, Požírače Duší. V Chrámu Epifanie, jež je spojem mezi světy, stojí poslední čtyři Vyvolení před procesím věřících. Je cítěna i přítomnost Tchernoboga, který mluví kakofónií hlasů sebraných smrti, svolává Vyvolené doprostřed obětního kruhu. Oni jsou spojeni náhlým, nevysvětlitelným pocitem zkázy. Bezeslovné výkřiky se ozývají ze stojících stínů, jeden hlas je pohlcen mnohými, dokud se v Chrámu ozývají. Věřící se ocitnou uprostřed éterického větru a zmizí jako spousta plaménků na svíčkách, nezbude po nich ani popel co by dokazoval že někdy vůbec existovali.Vyvolení se na sebe podívají ve zmatku a zděšení. Cítí, že je cosi spojuje s Tchernobogovým hněvem. Proč ?! Jak jsme tě zklamali ?! Není jiná odpověď než ničivý výkřik, co hrozí že roztrhá vesmír na cáry. Temnota je pohltila. Jejich studené, opuštěné duše padají do propasti. A hoří. Caleb dlouho ležel v těle chráněném před rozkladem nadpozemským spojením s jeho pánem. Když se probudil, tak ho bolest ztuhlého masa a svalů probrala a posílila a všechen vztek se vlil doprostřed jeho duše. Najednou agonizující výkřik rozdrtil kámen od hrobu, ve kterém Caleb ležel, odstranil usazeniny, pavučiny a malá nezvaná zvířátka, se kterými hrob sdílel. V temnotách se rozezníval jen Tchernobogův pokřik: "Proč ?!".B. Návod - přehled secretůa) Epizoda 1 - The Way of all Flesh1) CRADLE TO GRAVE - 11 secretů + SUPER SECRETHned jak vyskočíte z hrobu USEněte náhrobní desku vpravo, za kterou jsou světlice. V rohu před vámi je kulatá stěna a za ní dynamit. Až vylezete z krypty, tak otevřete tajný vchod v křoví napravo od vás, je za ním armor. Na prostranství před pohřebním ústavem je hrobka a na ní Guns Akimbo (dvě braně současně). Dostanete se tam buď tak, že z náhrobního kamene skočíte na plot a z něj na střechu hrobky, nebo tak, že vejdete do budovy, ve druhém patře u sudů rozbijete okno, vyskočíte na plot a přelezete po něm. V obřadní síni stoupněte na první lavici a deska před vámi se odsune. Jsou za ní světlice. Po rozhrnutí závěsu uvidíte varhany, zahrajte na ně a ve zdi se otevře tajná díra, ve které je Beastvision (noční brýle). V chodbě napravo od varhanů je na zdi prasklina, která se dá odpálit dynamitem (ten leží hned vedle) a uvnitř je armor. Ještě jedna taková prasklina je u sudu na konci chodby a skrývá další armor. V kremační místnosti je naproti dveřím regál, který se dá odsunout USEnutím" na pilu, pověšenou vedle. Za regálem jsou další světlice. V kremační místnosti je z jistých důvodů i pec, která skrývá Life Seed (100 % health). V poslední místnosti je v rohu opřené víko od rakve a za ním další světlice.SUPER SECRET ! Dost blbě se vysvětluje jak, ale z praskliny v poslední místnosti se dá vyskočit do neviditelné díry v protější stěně, kde je ukryt napalm launcher. Skákejte úplně vlevo ze zvýšené římsy.2) WRONG SIDE OF THE TRACKS - 8 secretůV čekárně kde zvoní telefon USEněte druhý zprava a najdete armor. Vedle čekárny je bar - jděte do kuchyně, rozstřelte hasičák a prolezte dírou ve zdi. V kuchyni otevřete skříň a zmačkněte čtvercové tlačítko se stopami krvavých dlaní, načež prolezte dírou po hasičáku, jděte doprava a vemte si neviditelnost. Vedle čekárny je též trafika - USEněte kasu a před vámi sjede knihovna, za kterou je lékárnička. Použitím kasy sjede ještě jedna knihovna, a to v pravém rohu. Najdete za ní armor. Čekárna je velký uzel tohoto levelu, vedou odsud také chodby, z čehož v té nejblíže k baru jsou okna kterými se dá vyskočit na stříšku a sebrat Life Seed. V místnosti na konci této chodby je na zdi obraz, za kterým se skrývá Guns Akimbo. Na konci nástupiště jsou dveře a za nimi místnost s prasklinou na zdi - vyhoďte jí do luftu a dostanete se k nábojům do brokovnice, dynamitu a zkratce zpět do trafiky.3) PHANTOM EXPRESS - 6 secretůV nákladním vagónu (3-tí bez lokomotivy) jděte pořád rovně, vyskočte na bednu, otočte se o 180' a vyskočte na bednu vpravo, kde je Life Seed. V tom samém vagónu jděte doprava, vyskočte po bednách k modrému kufru a otevřete ho. Najdete Beastvision. V jídelním vagónu skočte za bar vpravo, pohněte páčkou na vnitřní straně pultu a za vámi se otevře dírka s Reflective Shots (téměř nesmrtelnost, jste náchylní pouze na dynamit). Cestou zpátky z jídelního vozu projděte tím nákladním a v tom dalším vlezte do druhých dveří po vaší levici, ocitnete se v kuchyni, kde otevřete troubu vedle sporáku a vemte si světlicovou pistoli. Dost blbý secret je v prvním vagónu za mašinou - vejděte do kupé kde je prasklina a odpalte ji, potom jděte do druhého kupé, vystrčte hlavu z díry a pokuste se bez ztráty života skočit doleva, otevřít tajné dveře ve vnější stěně vlaku a skočit dovnitř. Myslím, že pokud nemáte dost healthu abyste vydrželi chvíli na zemi, tak to nezvládnete a pokud ano, tak si zasloužíte Life Seed, super armor, brokovnici, samopal a světlicovou pistoli. V lokomotivě otevřete obě mříže od kotle, jedním otvorem skočte dovnitř a druhým ven. Odměnou za vaše popáleniny budou brokovnice, samopal, světlicová pistole a Life Seed.4) DARK CARNIVAL - 12 secretůHupsněte na druhou polovinu toho, co zbylo z lokomotivy, prolezte škvírou vlevo a proskočte ohněm. Na druhé straně vás čeká armor, dynamit a náboje do brokačky. Skočte do vody a plavte doleva, kde je vzduchová komora s brokovnicí, samopalem, světlicovou pistolí a Guns Akimbo. V první části parku otevřete první stánek nalevo, zabte zmetka a rozstřílejte všechny kachničky a smajlíky, čímž získáte Life Seed. V první části parku jděte k zavřenému stánku vpravo, po bednách na něj vyskočte a seberte Jumping boots, pomocí kterých přeskočte zeď mezi pohybující se hubou a jezdícími kachničkami. Najdete Beastvision. V první části parku jděte ke stánku s pohybující se hubou, kopněte do ní tři hlavy (musí to být jedině ty připravené) a skočte si tam také, pro nesmrtelnost. Ve druhé části parku rozstřílejte láhve ve stánku nalevo a vyhrajete neviditelnost. Přeskočte zeď nalevo od tohoto stánku a najdete náboje do samopalu. Pokud byste neměli skákací boty, tak tam hupsněte z okna manažérova pokoje. V úzké chodbě plné zombíků, kam se vchází skrz hnědý závěs, je v jedné kleci zombík pověšený za krk na řetězu - odpalte mříž, střelte ho něčím co pálí olovo a otočte se o 180' pro Guns Akimbo. V budově kde musíte přelézt po provaze ke klíči, je nádrž plná hadů a na ní dvě cedule "WARNING" - USEněte tu nalevo a rychle běžte do blikavé uličky, kde bude otevřená chodba k něčemu, co se Monolithu opravdu velmi, velmi, velmi... povedlo. Konečně si někdo vystřelil z těch prokletých 3D Realms, a dokonce na jejich vlastním enginu !!! Vysmějte se za nohu visícímu Dukovi a USEněte ho, čímž dovršíte dílo zesměšnění (Caleb s ním zatřese a řekne "Shake it, baby"). Už bylo na čase, aby ty šmejdy někdo potrestal za to, co udělali mocnému Doomovi, jehož mrtvola klečí v Dukovi3D, v kole 1-3 !!! Jen do nich !!! Ať žije Doom !!V boudě která se otevírá klíčem "dýkou" jsou bedny a za nimi lékárnička a světlice. Ve skladě za dveřmi označenými "Storage" (vedle měřiče síly) jděte do levého rohu, USEněte sloup z menších beden a ta největší sjede. V místnosti za ní se schovávají mimové, které samozřejmě nenávidíte, takže jim dejte ochutnat vaše vidle a seberte Life Seed který si schovávají. Až projdete dveřmi s klíčem "měsíc" a budete stát na konci rozbitého mostu, ak střelte raketu do zdi před vámi a po sloupech vyčnívajících z vody tam doskákejte (můžete si pomoct skákavými botami). Na druhé straně najdete kromě super armoru a Life Seedu také vstup do tajného kola HOUSE OF HORRORS, stačí zadat kombinaci : nůž - oko - měsíc.5) HALLOWED GROUNDS - 9 secretůPokud v tomto kole máte Jumping boots, tak jste naprosto vysmátí, protože můžete kamkoliv doskočit a značně si tím zkrátit práci. Projděte chodbičkou do prvního velkého sálu a všimněte si výklenku nalevo, ve kterém jsou dva obrazy. Ten vlevo se dá zničit a za ním je lékárnička. Z prvního velkého sálu sejděte po schodech, projděte dveřmi a na protější zdi střelte do výtvoru nade dveřmi (něčím, co střílí olovo), načež jimi projděte a vpravo najdete Guns Akimbo.V jediné vodě z celého kola musíte otočit pákou, abyste se dostali dál. Když po jejím použití chvíli počkáte, tak uvidíte, jak se otevírá tajná chodbička (pod vodou), na jejímž konci je Life Seed. Na konci chodby za mřížemi, které se otevřou s klíčem "lebkou" jděte do místnosti, kde jsou napravo dveře, ovšem zahněte doleva a USEněte odlišnou texturu zdi, čímž sjede výtah a vy se dostanete k neviditelnosti. V místnosti, kde je zde klíč a vrata spojující s první částí kola zničte obrázek na zdi vpravo, za kterým je tlačítko, po jehož použití sjedou sloupy uprostřed místnosti a získáte super armor. Za dveřmi na klíč "měsíc" sejděte po schodech a dejte se chodbičkou vlevo, na konci přivolejte výtah a až budete stoupat, tak se nacpěte do komůrky nalevo, kde je armor. Výše zmíněným výtahem se dostanete do sklepa s klíčem "pavouk" a točitými schody, po kterých vyjděte nahoru a na konci chodbičky zahněte doleva, pomocí skákavých bot vyskočte na ochoz a najdete náboje. Na konci výše zmíněné chodbičky jděte rovně a pomocí skákavých bot vyskočte do výklenku u stropu, kde je kamenný gargoyle a nesmrtelnost. Můžete se sem dostat téměř na začátku kola, stačí mít skákačky. Tento bod těsně souvisí s předchozím - bez nesmrtelnosti tenhle secret totiž nezískáte ani náhodou. Nalevo od mostu vedoucím ke konci kola skočte do propasti a tlačte se stále na zeď, dokud nedopadnete na malý ochoz (nyní vidíte, že bez nesmrtelnosti to opravdu nejde), kde jděte doleva a otevřete tajné dveře, za kterými je Life Seed a super armor. Zpátky se dostanete pomocí dvou tlačítek na zdi, které sníží podivný oltář a zpřístupní teleport, který vás dostane zase na most.6) THE GREAT TEMPLE - 6 secretůAni zde nezapomeňte, že vám skákací boty značně zkrátí cestu. Hned na začátku je v zatáčce, naproti díře odkud vyběhnou zombíci, černý kus zdi - je to tajná chodba k dynamitu a nábojům do brokovnice. Skočte do vody, vplavte do zúžené jeskyně, držte se pořád u pravé stěny a za chvíli narazíte na uzounkou chodbičku (stále ve vodě), na jejímž konci je neviditelnost. Před mostem vedoucím k páce jděte doleva a otevřete tajné dveře (desku s mužskými postavami), za kterými je lékárnička. V hale, kde vás z postranních ochozů ostřelují mniši jděte do uličky vpravo a pomocí skákacích bot vyskočte do okénka nalevo, kde najdete Guns Akimbo. Pokud nemáte boty, tak se sem dostanete až o mnoho později z ochozu napravo. V chodbě před místností s částečnou nesmrtelností USEněte desku s hieroglyfy před schody. Najdete náboje. V poslední části kola je nesmrtelnost. Jděte k jedné z páček, USEněte ji a rychle vběhněte do mezery, kde se pohybuje otočná stěna, nenechte se rozmáčknout, dostaňte se k teleportu a máte to.7) ALTAR OF STONE - 3 secretyK dokončení levelu doporučuji používat tuto taktiku : naběhněte do secretu č. 3, seberte Akimbo, stoupněte si do rohu a naládujte do hajzla všechny náboje co máte (samozřejmě silné střely). Kdyby to nestačilo a došly vám náboje do všeho, tak si vlezte někam do rohu, skrčte se, nechte kreténa přilétnout nad vaší hlavu, zapněte mouse aiming a provádějte vidlové vpichy dokud nechcípne.Vyskočte z okna nalevo od startovní pozice a najdete super armor. Vyskočte z okna napravo od startovní pozice a najdete lékárničku a Life Seed. Až na vás vyběhne obr zmetek, tak pomocí skákavých bot vyskočte tam, odkud se vynořil a najdete Guns Akimbo a náboje.8) HOUSE OF HORRORS (secret level) - 5 secretůPředtím, než vejdete do Domu Hrůzy, si v pravém rohu za holografickou stěnou vezměte samopal. Poblíž kasy, vedle zelené řeky, USEněte ceduli "The River Ride of Terror" a vemte si v rohu super armor. Na konci hrůzné trasy je vlevo pár hrobů a v rohu trochu zelené vody. USEněte náhrobek, který nejde zničit (proveďte test granátem) a ve druhém rohu se otevře komůrka s Life Seedem. V místnosti s několika dřevěnými bednami a prasklinou USEněte prkna naskládaná přede dveřmi, ty sjedou dolů a vy získáte Guns Akimbo. Na začátku dvorečku plném sudů po bedně vyskočte na ochoz vlevo a na jeho druhém konci proskočte holografickým oknem do místnůstky s lékárničkou a dynamitem.b) Epizoda 2 - Even Death May Die1) SHIPWRECKED - 5 secretůVyskočte ze člunu a jděte doprava, obejděte ledovec a najdete skafandr. Vylezte na loď, příčně ji přejděte a na druhé straně se dejte doprava, kde je jeskyň s voodoo panenkou. Až člun zastaví, tak skočte do vody, ponořte se skoro ke dnu a plavte doleva, držte se ale u pravé zdi. Za chvíli narazíte na jeskyň ve stropě (obvykle pod ní číhají dva mloci), ve které je Life Seed. Skočte do skladiště a v rohu za hromadou beden (tam, kde číhá pavouk) najdete lékárničku. V zatopeném podpalubí s klíčem "lebkou" vyplavte nad hladinu a v jednom rohu uvidíte díru se super armorem a Life Seedem.2) THE LUMBER MILL - 2 secretyVyjděte ven ze začáteční budovy a dejte se úplně doleva, kde po naskládaných prknech vyskákejte do otvoru ve zdi (bacha na pavouky), kde jsou náboje. Tento secret komunikuje s jámou pod prvními štosy prken, kde je armor. Vyjděte ven ze začáteční budovy, dejte se doleva a po první skupině naskládaných prken vyskákejte do okna napravo a jděte do místnosti vpravo, kde v rohu USEněte skříň a v objeveném secretu najdete super armor a náboje.3) REST FOR THE WICKED - 5 secretůAž prolezete křovím a budete stát před cihlovou zdí, tak jděte do levého rohu, u lampy otevřete tajné dveře a najdete armor. Za výše popsanou zdí je schodiště a tlačítko, po jehož zmáčknutí běžte zpět do bludiště a držte se vlevo. Za chvíli najdete dynamit. Toto není secret. V boudě kde najdete Jumping Boots, je ve stropě díra, do které můžete skočit pomocí právě sebraných bot. Nahoře je několik hnusných pavouků a dynamit (proximity). Poblíž výše popsané boudy je kůlnička s nářadím, ve které je nalevo tajná místnůstka s lékárničkou. Za mřížemi na klíč "lebku" vyjeďte výtahem k neviditelnosti, okénkem nalevo skočte na zasněžené křoví a dojděte po něm ke Guns Akimbo. Toto není secret. U zamrzlého bazénu USEněte stín pod trampolínou a rychle skočte do vody, kde bude otevřená komůrka s Life Seedem. Když oficiálním východem vyjdete ze sprch a půjdete doleva, tak za zatáčkou uvidíte lopatu - USEněte jí a otevře se tajná místnůstka s nesmrtelností.4) THE OVERLOOKED HOTEL - 17 secretůU schodiště před hotelem skočte na ochoz vlevo a přejděte po něm na stříšku baráku, přes kterou se dostaňte k soše gargoyla a najdete armor. Vejděte do hotelu a v rohu vepředu-vlevo USEněte desku s nakresleným mečem, za kterou je tajná místnost s náboji. Na konci schodiště je další východ z tohoto secretu, musíte ale odpálit obraz. Vejděte do hotelu, dejte se po schodišti vpravo (blíž k východu) a v chodbě USEněte schéma lidské anatomie (je to blízko kuchyně, takže to asi slouží jako jídelníček), čímž se otevře tajnůstka s pár pavoučky, dynamitem a náboji. V apartmá za dveřmi na klíč "ohníček" najdete vedle postele první Tome a v koupelně, za holografickým zrcadlem, voodoo panenku a začátek tajné chodby, propojující celý hotel. V kanceláři s klíčem "pavouk" je Tome a tajná místnost za knihovnou v rohu. Najdete tam sprej, náboje a další secret (viz. dalšíbod. V secretu z předcházejícího bodu je lékárnička, označená jako další secret (musíte skočit na sektor, kde předmět ležel).V pokoji napravo od toho se dveřmi na klíč "ohníček" odsuňte knihovnu a najdete další Tome. Ve výše popsaném pokoji je další secret - otevřete skříňku napravo od dveří a najdete kromě armoru také jeden ze vchodů do tajné chodby, propojující celý hotel. Na chodbě u výše popsaného pokoje jsou hodiny - další vchod do tajné chodby propojující hotel. Další z pokojů, situovaný napravo od výše zmíněných hodin, stoupněte na postel a objevíte další vchod do tajné chodby propojující hotel. Napravo od výše popsaného pokoje je červený kus zdi - vchod do knihovny. Toto není secret. V části knihovny, kam se dostanete popsaným "non secretem" je výtah, kterým se dostanete na regály, kde najdete další Tome a v rohu dveře, vedoucí k dalšímu secretu. Ve výše popsané části knihovny je nalevo regál, sloužící jako dveře do oné tajné chodby propojující hotel. dveřmi výše popsanými se dostanete do druhé části knihovny, kde jděte na konec regálu, otevřete tajné dveře a budete v chodbě s náboji a Guns Akimbo. Výše popsaný tajný vchod je nejblíže ke dveřím do tajné místnosti s posledním Tomem, neviditelností, náboji a skříňkou se sprejem. Dá se sem dostat i okénkem za obrazem v knihovně.Na konci chodby propojující hotel jsou tajné dveře a za nimi teleport, který vám značně zkrátí cestu, nemusíte totiž hledat klíč "pavouk". Po použití výše popsaného teleportu budete muset otevřít další dveře, označené také jako secret. Pokud jste sebrali všechny knihy Tome (je jich 5), tak v místnosti s klíčem "měsíc" vznikl teleport, vedoucí do tajného kola THIN ICE. Ještě než seberete zmíněný klíč skočte do krbu, kde najdete Guns Akimbo, náboje a voodoo panenku a budete moci překvapit zmetky, kteří na by na vás vyběhli po sebrání klíče.5) THE HAUNTING - 8 secretůNejdůležitější secret tohoto levelu : jděte do chodby vpravo a otevřete tajné dveře napravo (mírně odlišné od okolní textury), za kterými je chodbička s brokovnicí, sprejem a hlavně malinkým okénkem, ze kterého se dá skočit na křoví vpravo, což je další secret, popsaný v následujícím bodě. Pokud nemáte skákací boty, tak z okénka (viz. předchozí bod) skočte na křoví vpravo, ze kterého můžete hupsnout dolů pro brýle, ale hlavně jumpněte do okna baráku, kde je klíč "měsíc", který byste jinak sebrali skoro na konci kola. Tohle je ohromná zkratka, díky které přeskočíte skoro celý level, který je skutečně dlouhý. Na prvním rozcestí v baráku se dejte doleva a v knihovně USEněte poslední regál (v rohu blíže k oknu), čímž se odsune a zpřístupní místnůstku s neviditelností a náboji do brokovnice. Na prvním rozcestí v baráku se dejte doprava a dojdete do studia, kde USEněte knihovnu v pravém rohu a najdete Guns Akimbo. Na prvním rozcestí v baráku se dejte rovně (nalevo od schodů), pak doprava, na další křižovatce doleva a dveřmi napravo vejděte do veliké knihovny, jděte do rohu diagonálně vůči to mu ve kterém právě stojíte a USEněte knihovnu s odlišnou texturou - je to výtah, díky kterému se dostanete na další nábytek s náboji. Ve výše popsané velké knihovně vlezte do krbu (nebojte se, jste ohnivzdorní) a USEněte zadní stěnu, čímž otevřete další tajnou místnůstku s fire armorem. U klíče "pavouk" vyskočte ze zídky u malého schodiště na křoví a dostaňte se až na to nejvzdálenější, sloužící jako touchplate pro otevření tajné komůrky se super armorem. USEněte knihovnu naproti dveřím zamčeným klíčem "pavouk" (ve které je "oko" klíč) a než se stačíte otočit, tak budete v tajné místnosti s armorem, voodoo panenkou a lékárničkou. Tento secret je trochu nedořešený, totiž pokaždé, když sem vlezete, tak se vám připíše jeden secret, takže můžete skončit s tajným třeba 157/8.6) THE COLD RUSH - 5 secretůAž budete přeskakovat hlubokou jámu ve větrné jeskyni, tak se tlačte doprava, kde je kout s brokovnicí a náboji. Na skalní římse u propasti kde fouká vítr skočte na osamocený kus skály s opačně nakloněným útvarem uprostřed a najdete Life Seed. Skok se dá zvládnout i bez skákavých bot. V jeskyni s klíčem "lebkou" vyjděte po schodech do slepé uličky a pomocí Jumping boots proskočte dírou ve stropě k brokovnici, samopalu a dynamitu. Naproti dveřím zamčeným "lebkou", kterými se dostanete do budovy, jsou další dveře a za nimi kulatá místnost s další dírou ve stropě, kterou pomocí Jumping boots proskočte a dostanete se k dynamitu. Až seberete klíč "lebku" a vyskáčete přes malé útvary v propasti na ochoz poblíž budovy, tak odpalte prasklinu na zdi před vámi a dostanete se do jeskyňky se sprejem, skákacími botami a další prasklinou, za níž je secret popsaný výše.7) BOWELS OF THE EARTH - 2 secretyAž se svezete vlakem a zřítí se kus skály, tak přeskočte propast a projděte škvírou vpravo, kterou se dostanete k nábojům a Life Seedu. Až skočíte do vody, tak uvidíte dvě řady sloupů - za jednou je cesta dál a za druhou průplav k místnůstce s náboji do samopalu a do brokovnice a skafandrem.8) THE LAIR OF SHIALO ničem tajném nevím.9) THIN ICE (secret level) - 2 secretySkočte do vody a plavte doleva, kde v jeskyni najdete super armor a lékárničku. Ve druhé vodě vyplavte dírou vpravo, jděte doleva, kde seberte napalm launcher a přeskočte ledové výstupky, načež začne praskat led. Až dopraská, tak se otočte čelem k výstupkům, které jste přeskakovali, hupsněte do vody a vlevo najdete tajnou díru s náboji.c) Epizoda 3 - Farewell to Arms1) GHOST TOWN - 9 secretů + SUPER SECRETV místnosti se samopalem jděte doprava a USEněte obraz se ženou držící mimino (všimněte si, jak rychle stárne) a za ním najdete dynamit a náboje. Pozor ! Pokaždé, když tento secret otevřete, tak se vám napíše, že jste objevili tajné místo. Na půdě s klíčem "měsíc" je za obrazem vedle lékárničky tajná komůrka s Life Seedem. V místnosti s klíčem "plamínek" je hned za dveřmi schovaná "neprůstřelná vesta". Za dveřmi na klíč "plamínek" USEněte nábytek u rozbitého zrcadla a najdete Guns Akimbo.SUPER SECRET ! Za dveřmi na klíč "plamínek" je vlevo výtahová kabina, ve které USEněte páčku u dveří, čímž dojde k explozi, při níž se zpřístupní výtahová šachta, ve které vyskákejte nahoru a dostanete se ke dveřím od druhého patra, ze kterých můžete skočit přes několik dalších plošinek až na vrchol šachty, kde je super armor, Life Seed a pavouci. Pozor na pád.Za dveřmi na klíč "plamínek" jděte chodbou napravo, přeskočte barikádu a pult před ní, za kterým odpalte díru ve zdi a dostanete se k dynamitu. Za dveřmi na klíč "plamínek" projděte chodbou napravo, přeskočte barikádu a dojděte ke gauči nalevo a USEněte jeho část která vrhá stín, čímž ho odsunete a najdete napalm launcher. V místnosti s klíčem "dýka" je postel opřená o zeď a za ní tajný průlez k tesla cannonu. V místnosti s klíčem "dýka" oknem proskočte na ruiny vedlejšího baráku, kde najdete dynamit a voodoo panenku.2) THE SIEGE - 3 secretyNa stříšce s točícím se větrákem a šachtou za ním vyhoďte do luftu elektrický rozvod naproti a objevíte skákací boty. Na prostranství s Francouzkou vlajkou vybouchne v rohu zeď a po vzniklých výčnělcích je možno vyskočit na polorozpadlý sloup s Life Seedem. V trezoru na konci kola jděte k regálu nalevo a u stropu si všimněte čudlíku, který ve stejné místnosti otevře tajnou místnost s voodoo panenkou. K tlačítku se dostanete pomocí skákacích bot.3) RAW SEWAGE - 5 secretůHned na začátku si vpravo všimněte sloupku odlišné barvy (zlaté) - jsou to tajné dveře a za nimi skafandr. Doplavte ke dvěma kolům a použijte je, čímž otevřete dveře vedoucí do další části kola. Až to uděláte, tak znovu použijte to napravo, rychle se otočte a na protější straně uvidíte Life Seed. Až vyplavete z vody, povraždíte pár mloků a dojdete k další stoce, tak se dejte doprava a na křižovatce USEněte zeď napravo (má trochu odlišnou texturu), za kterou je tesla cannon a náboje. Ve druhém patře poslední velké haly se dostaňte do místnosti s výklenky, ve kterých leží zombíci, USEněte kratší stranu postele nejblíže k výtahu do třetího patra a najdete brýle. V místnosti s klíčem "oko" je ve výklenku s ovládacími panely několik částí zarostlých mechem, a za jednou z nich tlačítko, které otevře tajnou komůrku s voodoo panenkou. Pozor, jde otevřít jen jednou.4) THE SICK WARD - 6 secretůVejděte do budovy vchodem napravo, projděte čekárnou s vyvěšenými mrtvolami a zahněte do zatměné místnosti vlevo, kde skočte za obraz gargoyla a najdete voodoo panenku. Za dveřmi na klíč "oko" jděte do oddělení "Syfilis" (viz. ceduli nad vchodem) a podívejte se z levého okna na nádhernou krajinu : mimo jiné uvidíte vlevo na zdi tlačítko do kterého střelte, čímž spustíte dolů postel vedle vás a dostanete se na dvůr, kde je super armor, Life Seed a náboje. Vejděte do ošetřovny naproti oddělení "Syfilis" z předchozího bodu a ve druhé místnosti v rohu USEněte skříň s přístroji, za kterou je Guns Akimbo. V kostele si stoupněte před oltář s klíčem "lebkou", čelem k východu, načež střelte do malého tlačítka na protější zdi u stropu a vlezte do otevřené chodby za vámi, kde je tajné kolo CATACOMBS. Až v márnici budete prohledávat otevřené kóje, tak najdete tlačítko, které otevře tajné dveře poblíž výtahu, za kterými jsou brýle. V márnici jsou zkrvavená dvířka od jedné kóje - tajné dveře a za nimi super armor a voodoo panenka.5) SPARE PARTS - 4 secretyV jedné malé místnůstce vás proskenují a pokusí se z vás udělat pečeného Caleba, kterého se vzápětí pokusí naporcovat několik roztomilých zombíků. Vypořádejte se s tímto problémem a v další části skočte do roztavených odpadků, kde uvidíte teleport vedoucí k nesmrtelnosti. Až prolezete druhým tunelem s buchary a budete v další části s ohnivou podlahou, tak nejprve skočte do pece u jezdícího kvádru z něhož čouhají modré dráty, a najdete Life Seed. Ve výše popsané místnosti s ohnivou podlahou jděte k víkům od pecí (či co to je) a USEněte tu víc dozlatova, načež se rychle otočte a uvidíte, že jeden z otvorů, kterými přitéká ohnivá hmota je uvolněný. Doběhněte tam a najdete Guns Akimbo. Ve skladišti s velkým kamenným zmetkem gargoylem vyskákejte na hromadu beden uprostřed místnosti a najdete tesla cannon (dá se tam dostat i z postranní řady, která vede k Life Seedu).6) MONSTER BAIT - 5 secretůPokud máte skákací boty, tak u mostu co se rozpadne skočte do vody, obejděte celou budovu a na druhé straně vyskočte na malý vodopád, jděte dál, hupsněte na ten větší a na konci jumpněte na plošinku s lékárničkou. Nevím, jestli se sem dá dostat i bez bot. Až nahodíte generátor, vyjedete výtahem, přejdete po mostě a otevřete dveře, tak jděte podél zdi vlevo a najdete skulinku s brýlemi, pro které si můžete vlézt. Od výše zmíněných dveří jděte doprava, vylezte na zídku u schodů a přeskočte z ní pro Life Seed (mnohem jednodušší je použít boty skákačky). V hale s klíčem "měsíc" USEněte dva terminály mezi točícími se (zřejmě) enerátory, čímž aktivujete výtah, kterým se dostanete do uličky na jejímž konci jsou vrata, která nejdou otevřít. Použitím zmíněných terminálů se točící útvary snížili, tudíž je možno na ně skočit a doskákat až k těm nejvzdálenějším, na kterých je Life Seed a kanistr s napalmem. Až v přehradě odpálíte sudy a zvýšíte hladinu ve větší části hráze, tak pod vodou vplavte do jedné z černých děr (do té dál od konce kola), kde jsou náboje do brokovnice.7) THE PIT OF CERBERUS - žádný secret (?)Až zmačknete všechny lebky a začne vás nahánět dvouhlavý pes, tak doběhněte k místu, kde byl schovaný a po schodech nalevo vyskákejte do jeskyně, na jejímž konci najdete spoustu věcí a můžete se tu bez problémů ukrýt. Toto není secret.8) CATACOMBS (secret level) - 6 secretůOd startovní pozice jděte do chodby vlevo, kde jsou ve zdi tajné dveře a za nimi chodba s voodoo panenkou, tesla cannonem a dynamitem. Na druhé straně začáteční místnosti, tam kde jsou dveře do další haly, je šedivý obraz - tajné dveře za kterými je neviditelnost. Až proběhnete přibližně půl kola a vrátíte se do hlavní haly, tak seberte nyní přístupný Life Seed uprostřed místnosti, čímž se otočí vnitřní část blízkého sloupu a vyběhnou na vás ruce, které odstraňte a vlezte do díry ve sloupu, počkejte až se otočí zpátky a najdete nesmrtelnost. V chodbě vedoucí k místnosti s "oko" klíčem je prasklina a za ní páčka, kterou použijte a jděte zpátky ke schodišti, před kterým bude vlevo otevřená chodbička k napalm launcheru. Po sebrání klíče "oko" se otevře několik komůrek se zombíky - v jedné z nich je tlačítko, které otevře další komůrku, tentokrát se super armorem a náboji do tesly. Omlouvám se, ale není v mých silách zjistit, kde se poslední tajná lokace nachází.d) Epizoda 4 - Dead Recknocking1) BUTCHERY LOVES COMPANY - 5 secretůSeskočte dolů, vyjděte po schodech ke dveřím a otočte se doleva, kde se díky nášlapnému místu otevřel výklenek s lékárničkou. V místnůstce s klíčem "lebka" USEněte tmavší knihovnu uprostřed, za kterou je armor. Cestou k místnosti s klíčem "oko" uvidíte na zdi malý krvavý otisk ruky, vedle kterého stačí USEnout, abyste se dostali k voodoo panence. Plošina před mostem k místnosti s klíčem "oko" je nášlapné místo, které otevře komůrku s neviditelností poblíž čtyř pověšených mrtvol. V místnosti s tesla cannonem a elektrickou clonou je na stropním otvoru obrázek rohaté zrůdy - střelte do něj (olovem), rychle obejděte clonu a v chodbě za ní najdete plošinu s brokovnicí, která je snížená a umožňuje přístup do místnůstky s Life Seedem a Life Leechem (aby se neřeklo, tak je tam pár malých pavouků).2) BREEDING GROUNDS - 3 secretyNalevo od dveří "oko", za kterými jsou pavouci jsou tajné dveře a za nimi lékárnička. Po pohnutí pákou u velké svině pavoučice jděte do druhých dveří "oko" a za nimi pořád rovně, až do místnůstky s náboji do samopalu, kde bude nyní Life Seed. Na otevřeném prostranství s jezírkem a ostrůvkem uprostřed si vemte voodoo panenku a skafandr a skočte do vody, kde po menším průzkumu poblíž dna objevíte díru se super armorem a dalším skafandrem.3) CHARNEL HOUSEAž se dostanete k pecím, tak otevřete tu nejvíc nalevo a prolezte chodbičkou, potom jděte doprava a skočte do vody, kde proplavte dírou a v další části se prožabkujte až nakonec, kde je vpravo pár sloupů a mezi nimi armor. V levé části tohoto úseku je díra s napalm launcherem. Pokud byste nějakým prazvláštním způsobem získali skákací boty, tak tady vylezte na pevninu a vyskočte k silu s vodou, odkud je to ke konci kola už jen kousek. Jezírko s Life Seedem, které určitě každý objeví bez mé pomoci, je označeno jako secret.4) CRYSTAL LAKE - 6 secretůAž prolezete první budovou a vyskočíte u balíků slámy, tak jděte doleva, kde je holografická stěna (les) a za ní voodoo panenka a pár číhajících zombíků. Ve druhé budově, ve velkém sále s krbem a kobercem uprostřed, se vydejte směrem k východu, ale místo ke dveřím odbočte doleva, kde je ve stěně tajný výtah na půdu, na které se nacházejí náboje do tesly a do brokovnice. Na cestě od druhé budovy ke třetí narazíte na most-tunel (divné, ale je to tak) přes potok, ve kterém se nachází napalm launcher - vlezte do vody nalevo a USEněte zeď mostu, najdete Guns Akimbo. Kdybyste šli potůčkem napravo, tak se dostanete k rybníku, kterým si můžete značně zkrátit cestu. Seberte na voru celkem nepodstatný Life Leech a najděte pod vodou malý otvor, do kterého vplujte. Až zjistíte, že je zamřížovaný, tak se netrapte a USEněte páčku na druhé straně, což by neměl být problém. Po otevření mříži budete v oblasti, kam byste se jinak museli propracovávat skrz kadibudku, takže v kanále, odkud vede cesta rovnou na konec kola. Toto není secret. Ve třetí budově USEněte stěnu mezi dveřmi do místností s pavouky a s rukama, najdete Life Seed. Po skoku do kadibudky se na první křižovatce dejte doprava, mříže na konci chodby odpalte napalmem a najdete náboje do Life Leech. V jeskyni na konci kola odpalte prasklinu napravo od čudlíku a záhy si budete moct vybrat, zda jít do pátého kola, nebo do tajného MALL OF THE DEAD.5) FIRE AND BRIMSTONE - 5 secretůAž vyskočíte na kvádr s voodoo panenkou, tak se otočte a skočte do skulinky vedle ochozu, ze kterého jste se dostali na kvádr, najdete Jumping boots. Na konci skalního ochozu, před začátkem mostu vedoucího k vysoké budově, skočte v rohu dolů (pozor! Ne úplně do rohu, radši si to nejdřív SAVEněte) a jděte do jeskyně vlevo, kterou se dostanete k lékárničce, napalmu, nábojům do brokovnice, teleportu který vás vrátí před most a dalšímu secretu. Na konci ochozu v tajné lokaci z předchozího bodu USEněte zeď a otevře se další chodba, vedoucí k tajnému místu, ve kterém ovšem není nic, jen teleport zpět na skalní ochoz. Jistě jste si všimli sloupu se super armorem, vězte tedy, že je to také tajná lokace, a záleží na vás, jestli tam skočíte zezdola pomocí bot, nebo seshora (i v tomto případě zapněte boty, ztlumí to pád). Jediné co vám můžu vřele doporučit je, abyste si hru před skokem uložili. Před vchodem do chrámu je balkónek s Life Seedem. Pokud jste méně šťastlivý jedinci a máte špatnou verzi hry (tuším že Blood 1.00), tak v tomto kole nenajdete klíč "lebka", který je nezbytný k úspěšnému dokončení. Máte dvě možnosti : buď potupně cheatovat, nebo si vzít skákací boty a vyskočit ze skalního ochozu k Life Seedu před chrámem, kde už stačí jen použít výtah a jste za vodou. Tento fígl se dá použít i jako obyčejná zkratka.6) THE CANGLION DEPTHS - 1 secretAž projdete chrámem a budete znovu na otevřeném prostranství, před mostem na kterém vás čekají mniši, tak vyskočte na sloupy se sochami gargoylů a z nich na plošinu v rohu, kde je armor, lékárnička a náboje do brokovnice.7) IN THE FLESH - 3 secretyTento level je podle mého mínění nejen úchylný a perverzní, ale také pěkně blbě se popisující, takže se předem omlouvám za možná trochu chaotické a zamotané popisky. V místě, kde jezdí nahoru a dolů pět útvarů (je zde armor) vylezte na ten největší a při cestě nahoru zalezte do jeskyně (jestli se tomu tak dá říct, třeba je to rána po kulce, když už jsme v tom mase :-) a najdete nějaké ty náboje do brokovnice a světlice. V oblasti odkud se jde do poslední části kola je sloup čouhající z vody - stoupněte si zády ke dveřím poblíž a pozorně se zadívejte na zeď vlevo, těsně u stropu, kde je sice špatně viditelný, ale za to užitečný čudlík-lebka, do kterého střelte a sloup sjede, čímž zpřístupní super armor. V poslední kruhové "místnosti" je v centrálním sloupu malý otvor, kterým se dostanete k lékárničce.8) THE HALL OF THE EPIPHANY - 1 secretJestli můžu poradit těm, kteří si nechtějí vychutnat každou zrůdu zvlášť, tak až se dostanete ke dvouhlavému Cerberusovi, tak se na něj vykálejte (odlákejte ho), USEněte sloup vyvolávající Tchernoboga a nechte ty dva, aby se vydrtili navzájem (stejně vyhraje pes, ten slavnej bůh temnot je pěkný vyměklo). Až se dostanete do místnosti se sloupem vyvolávajícím Tchernoboga, tak se nejdřív zadívejte na strop, kde uvidíte malé zlaté tlačítko, do kterého střelte a ve zdi se otevře výklenek s neviditelností a Guns Akimbo.9) MALL OF THE DEAD (secret level) - 5 secretůV obchodě "Kmarché" skočte za pult a USEněte kasu s červenými čudlíky, načež se urychleně odeberte do místnůstky napravo, kde je neviditelnost. V obchodě "Kmarché", v místnosti s eskalátorem dolikvidujte poničenou zeď v rohu, za níž je Life Seed. V obchodě "Kmarché" jděte do místnosti s eskalátorem, kde je za pultem tajná komůrka s Guns Akimbo, ovšem jak ji otevřít, to si zjistěte sami, já na to neměl nervy, a když to nešlo ani pomocí Mapeditu, tak na to tuplem se(censored). Možná mám blbou verzi hry, ale to je blbá výmluva. Za dveřmi na klíč "lebka" je v rohu ve zdi díra se super armorem. Ve větrací rouře vedoucí do skladiště na konci kola je před poslední zatáčkou ve stropě mříž - rozstřelte ji a dostanete se do místnůstky s lékárničkou.e) Epizoda 5 - Post Mortem (Plasma pak)1) WELCOME TO YOUR LIFE - 3 secrety + SUPER SECRETVejděte do obchoďáku, USEněte kasu, otočte se, mějte chvíli strpení, Guns Akimbo. Toto není secret.SUPER SECRET ! Nyní vás čeká docela zajímavý akrobatický kousek : vyskočte na regál uprostřed nákupní místnosti, z něj pokračujte na stojan s prádlem a z toho pak na menší regál na konci místnosti, ze kterého doskákejte na ten vepředu u zdi a otevřete tajná dvířka za nimiž je Life Leech.V šéfově kanceláři (za dveřmi na klič "oko") pomocí USE odsuňte skříň v rohu a odměnou vám bude armor. Na střeše jděte doleva a dokončete prasklinu za větračkou. Najdete Life Seed. Ve skladišti za dveřmi na "lebka" klíč jděte k té největší bedně, USEněte odlišnou texturu a máte samopal.2) THEY ARE HERE - 2 secretyPomocí skákacích bot z druhého secretu skočte za nápis "Stay out" naproti chodbičce na začátku kola, najdete Guns Akimbo. Vyskočte na ulici a jděte do dveří nalevo, potom se dejte chodbou a jakmile dorazíte před okno, tak jím strašně rychle proskočte a vběhněte za snížené bedny vpravo, kde vás čekají skákací boty.3) PUBLIC STORAGE - 7 secretůVe skladu kam se dostanete prvními dveřmi je prasklina a za ní brokovnice. V místnosti s klíčem "dýka" USEněte knihovnu a najdete dynamit. V místnosti s klíčem "dýka" USEněte zadní stranu stolu, za kterým stáli šmejdi s tesla cannonama a zeď za vámi se odsune. Za ní je voodoo panenka a Reflective Shots. Z plošinky před místnosti s klíčem "lebka" skočte na světlejší bednu napravo od dveří (pokud jste zády k nim) a USEněte jí, potom se vraťte na plošinku a skočte do vzniklého otvoru, kde je nesmrtelnost. Na konci velkého skladu za dveřmi na klíč "dýka" je prasklina a za ní tesla cannon, armor a prasklina propojující tento secret se začátkem kola. Projděte vraty na klíč "lebka", jděte do uličky před vámi, obejděte bedny a najdete Guns Akimbo. Ve skladu za dveřmi na klíč "lebka" USEněte jeden z ovládacích panelů pásového dopravníku a za vámi se zjeví Life Seed.4) AQUEDUCTS - 5 secretůV centrální místnosti pod první vodou (tam, kde je okno) jsou v rozích čtyři čtverce - tři z nich po zmačknutí tlačítka sjedou dolů, ale jeden ne, a ten má ve stropě otvor s místnůstkou (konečně vzduch) se super armorem. Postavte se čelem k sloupu před klíčem "lebka", plavte doleva a držte se vnější zdi, dokud nenajdete malý vchod, kterým pokračujte ještě kousek a až vyplavete, tak si vezměte Life Seed a Life Leech. Až budete na konci chodbičky, kde jsou na zemi náboje do brokovnice a lékárnička a na zdi páčka, která pohybuje se schody, tak se podívejte z okna a uvidíte malé šedivé tlačítko na protější stěně - střelte do něj a za vámi se otevře místo s Guns Akimbo a neviditelností. Jelikož je tento popisek trochu chaotický, tak vám snad pomůže, že zmíněným oknem se sem dá skočit dřív, než seberete klíč "lebka". Uvnitř potopené lodi, ale v nepotopené části, vylezte na prádelník vedle skříně se zrcadlem, skočte a v pravou chvíli USEněte skříňku visící ze stropu na protější stěně. Určitě se vám to nepovede napoprvé, ale stojí to za námahu, protože až to vyjde, tak se nad vodou otevře komůrka se skafandrem a lékárničkou. U klíče "pavouk" je prasklina, po jejímž výbuchu je možno sebrat tesla cannon.5) THE RUINED TEMPLE - 5 secretůPoblíž vchodu do chrámu vejděte do okenité chodby, provětrejte ohnivé psy a na konci odpalte prasklinu v cihlové zdi, za níž je chodba vedoucí k super armoru, nábojům do brokovnice a do tesly. Ale pozor... Poblíž vchodu do chrámu vejděte do okenité chodby, provětrejte ohnivé psy a na konci, v komůrce s voodoo panenkou, USEněte zeď nalevo od vchodu, za kterou je další komůrka, tentokrát s lékárničkou. Je tu také okno, kterým se dá skočit do secretu popsaného výše. Cestou ke klíči "oko" v hnědé chodbičce zahněte do místnůstky vlevo, skočte do jámy mezi dvěma plaménky a najdete Guns Akimbo.Ven se dostanete USEnutím stěny. V místnosti s klíčem "oko" vyskočte po útvaru uprostřed vyskočte na ochoz, odkud si dojděte pro Life Seed. Jde se sem dostat i jinudy, ale jsem línej to popisovat. V chrámu odpalte balvany naproti dveřím ke konci kola a kromě zpřístupnění dalších místnosti se spoustou věcí uděláte také díru do zdi, za kterou je armor a dynamit.6) FORBIDDEN RITUALS - 10 secretůPronikněte do hradu branou na klíč "dýka", vyskočte na šikmou zeď napravo a střelte do tlačítka na vnější straně věžičky, načež běžte do otevřené komůrky vpravo, kde je voodoo panenka a Reflective Shots. Pronikněte do hradu branou na klíč "dýka", vyskočte na šikmou zeď napravo a z ní pak přejumpněte do věžičky, kde zmačkněte čudlík, skočte dolů a na rohu křižovatky najdete otevřenou kulatou komůrku s Guns Akimbo a světlicemi. Cestou ke dveřím na klíč "lebka" USEněte pravou stěnu prvního průchodu (toho s ostrým stropem) a najdete super armor. Pokud stojíte zády k průchodu zablokovanému prkny, za kterým je studna (na jejímž konci je klíč "měsíc"), tak jděte rovně, vyskočte na šikmou plochu a z ní na stříšku, kde najdete armor, dynamit a napalm. Pokud stojíte zády k průchodu zablokovanému prkny, za kterým je studna (na jejímž konci je klíč "měsíc"), tak jděte rovně a USEněte zeď před vámi, za kterou jsou brýle a broky do brokovnice. Dostaňte se do secretu popsaném v bodu 1, potom si stoupněte na zeď, která se při otevření secretu z bodu 2 sníží a z tohoto místa USEněte kulatou zeď před vámi, za kterou je Life Seed a armor. Skočte do studny, za rohem jděte do zarostlého výklenku vlevo a USEněte levou zeď, jež slouží, jako tajné dveře, za nimiž vyjděte nahoru, na konci USEněte pravou zeď a výtahem se dostaňte k super armoru, u kterého můžete otevřít další tajné dveře, vedoucí zpět pod širé nebe. Celý proces můžete udělat opačně, pokud máte skákací boty.Na konci chodby vedoucí ke klíči "měsíc" je v rohu páčka, jež v jiném rohu otevře výklenek s neviditelností a světlicovou pistolí. Po sebrání klíče "měsíc" vyjeďte výtahem do patra uprostřed, dojděte do skladiště za pavučinami a vyskočte na bedny v rohu před schodištěm, kde jsou tajná dvířka a za nimi neviditelnost. V hale se dveřmi na klíč "měsíc" skočte do díry uprostřed a nesmrtelnost je vaše. Střelte do oka nad dveřmi na klíč "měsíc" a napravo se otevře místnůstka s čudlíkem do tajného kola. Autoři si zřejmě neuvědomili, že jde tajnou záležitost, takže toto není secret.7) THE DUNGEON - 3 secretyV tomto kole musíte zmačknout tři tlačítka, která ovládají jedny dveře a jelikož na pořadí nezáleží, tak jsem ho určil sám. Ve startovní místnosti jsou troje dveře, které vyžadují kombinaci a za každými z nich je cesta k jednomu ze tří tlačítek: PRVNÍ - dveře vpravo, DRUHÉ - dveře vlevo, TŘETÍ - dveře uprostřed. Cestou k prvnímu tlačítku v šedivé chodbě přejdete přes lávku, za kterou je nalevo textura jakéhosi okna s lebkou démona - USEněte ji a najdete Guns Akimbo a broky. Na cestě k druhému tlačítku se propadne podlaha a začnou létat zuřivé ohnivé koule. Až to přestane, tak se sem vraťte a USEněte první obraz s lebkami vpravo (kde není louč), za kterým je neviditelnost. U třetího tlačítka USEněte znak lebkového klíče nalevo od dveří na klíč "lebka" a v rohu chodby se otevře místnost s broky, dynamitem, sprejem, náboji do samopalu a výtahem k další munici, světlicím, lékárničce a Life Seedu.8) BEAUTY AND THE BEASTNo, ne že by tu bylo málo munice (plus téměř kompletní výbava z předchozího kola), ale kdyby vám na toto primitivní monstrum přece nestačila, tak stačí USEnout jakékoliv lebko-tlačítko z těch co jsou uprostřed kola, jít na druhou stranu zdi na které čudlík je a sebrat věci na sníženém výtahu, pohodlnější je však použít skákací boty, které tu mimochodem zrovna nejsou. Nejpohodlnější způsob, jak všechny zmetky zabít je tesla cannon v kombinaci s Guns Akimbo a stálou palbou.9) FORGOTTEN CATACOMBS (secret level) - 5 secretůNa začátku USEněte ostrý roh vpravo, najdete světlicovou pistoli. Páčkou u klíče "lebka" se ovládá výtah u dveří na klíč "lebka", na kterém je Life Leech. Za dveřmi na klíč "lebka" jděte pořád rovně a na konci ochozu USEněte světlejší část zdi, za kterou je výtah k Life Seedu, napalmu a jakési páčce, jejíž funkci se mi nepodařilo zjistit. Až projdete dveřmi na klíč "oko", tak vylezte na mučidlo před vámi, USEněte zeď za ním a máte neviditelnost. Až půjdete pro klíč "oko", tak v uličce po přejití mostu jděte ke dvěma zásobníkům do samopalu, odpalte sud na druhé straně a skočte tam. Za super armorem je tajný teleport, po jehož použití najdete duši do Life Leeche a tlačítko, sloužící k ovládání výtahu na kterém je brokovnice s náboji a tam kam vás doveze, se dá přeskočit k lékárničce a dynamitu.

Pokračovat na článek


Return to Castle Wolfenstein

A. Informace + rady a tipy do začátku:1) Zařízení na vyvolání alarmu se dá rozbít, hrajete-li tedy nějaký level, v němž se alarm vyvolat nesmí, máte téměř po starostech 2) Rozbít se dají i téměř všechny předměty, které jsou pověšeny na stěnách (obrazy, vlajky, nástěnky ...), za některými najdete tajná místa, ale ta jsou uvedena i v samotném návodu 4) Vždy miřte na hlavu, kdy stačí jedna (přesná) rána 5) Využívejte možnosti naklonění se (vykouknutí) za roh 6) V misích, kde nesmíte vyvolat alarm, ukládejte hru pouze tehdy, víte-li jistě, že je to bezpečné 7) Mrtvá těla obírejte o zbraně (munici) 8) Oblečení a helmy, které zde sbíráte, slouží k větší výdrži vaší postavy proti nepřátelským střelám a jsou zde popsány jako "brnění" 9) Stamina (životní síla), kterou můžete najít, slouží k výdrži vaší postavy při skocích apod. 10) Pro rychlé uložení hry slouží funkce QuickSave, která je standardně nastavena na klávesu [F5] a pro rychlé načtení hry funkce QuickLoad, standardně nastavena na [F9]. B. Návod :Mission 1 : Ominous Rumors Part 1 : Escape Počet tajných míst : 7 Úkoly : Najít východ a utéctJak již jistě víte z briefingu, váš úkol je velice prostý, lépe řečeno, musíte se dostat ven. Po krátké animaci získáte nůž a od mrtvého strážce ležícího na zemi pistoli, která se jistě bude pro začátek hodit. Na konci chodby vyjděte po schodech nahoru a projděte mřížemi do místnosti s doktorem, za kterého se připližte a nožem ho odkrouhněte. Za dalšími mřížemi (napravo) opět vyjděte po schodech nahoru, a i zde se opatrně připližte, tentokráte za vojáka a také ho za pomocí nože oddělejte. Na levé zdi si vedle skříněk vezměte lékárny a ze stojanu opodál samopal MP40 i s municí. Po dalších schodech se dostaňte na samotné hradby, ale pozor na strážného naproti na hradbách nahoře - může vyvolat alarm, proto je vhodné proběhnout do protější části ve vhodnou chvíli. Tam projděte dveřmi a na schodišti ve věži sejděte až dolů, kde naproti dveřím rozbijte stěnu, za níž najdete tajnou místnost, což je zároveň tajné místo (Secret Area 1/7).Vraťte se o patro výš a dveřmi vyjděte na dvůr, na němž vejděte do místnosti za dveřmi napravo. Seberte zde tři granáty, munici a lékárničky. Ještě zde rozbijte podlahu mezi druhou a třetí postelí, pod níž najdete zlatou cihlu, a tedy i další tajné místo (Secret Area 2/7) Opět se vraťte na schodiště a vyjděte po něm až nahoru, čímž se dostanete na (horní) hradby hradu, kde zabijte vojáka a rozbijte dřevěný poklop v zemi/stropě. Seskočte jím do místnosti pod vámi, posbírejte věci okolo (nezapomeňte na dalekohled, jenž leží na stole) a rozbijte mapu napravo od zapínače/vypínače alarmu, za níž najdete druhé tajné místo (Secret Area 3/7) a v něm "Treasure Item", který seberte. Nyní se vydejte rozbitým oknem v místnosti ven (pozor na vojáka naproti, zabijte ho), od zabitého vojáka seberte novou zbraň "Mauser Rifle" a dojděte ke dveřím opodál. Nyní si raději vezměte něco silnějšího, myslím, že MP40 bude vyhovující, nabijte si a vejděte. Po zabití vojáků v místnosti přiběhne německá posila za vámi, dveřmi, kterými jste přišli..., dávejte si tedy pozor. Ze skříněk seberte lékárny, rozstřílenou podlahou seskočte dolů, třemi kopy rozbijte zeď naproti dveřím a vejděte do další tajné místnosti (Secret Area 4/7). Rozbijte skříň a vezměte z ní granáty.Vyjděte z místnosti a dejte se dveřmi naproti. Nyní jste v chodbě, v níž zahněte do další chodby (napravo). Vejděte do dveří napravo, rozbijte skříň nalevo a vezměte z ní lékárnu s granáty. Poté narovnejte nehořící svícen na stěně vedle dveří, jenž vám otevře tajnou místnost (Secret Area 5/7) a seberte v ní ze stolu tři zlaté cihly (Treasure Item). Nyní se vraťte zpět na chodbu a dveřmi vejděte do místnosti naproti. Pokud potřebujete doplnit pár zdraví, vezměte si ze stolu jídlo. Vyskočte na menší stůl a rozbijte nad ním obraz pověšený na stěně, za nímž najdete předposlední tajné místo, a v něm dvě zlaté cihly (Secret Area 6/7). Projděte druhými dveřmi do další chodby, dojděte k druhému rohu, před nímž zatlačte čtvercový kámen ve výklenku na pravé stěně. Ten vám otevře vchod o pár kroků zpět do poslední tajné místnosti (Secret Area 7/7), ve které seberte také poslední "Treasure Item". Vyjděte z místnosti, jděte dál po chodbě, vejděte do místnosti nalevo a seberte v ní munici. Vyjděte i z této místnosti a projděte dveřmi nalevo, kde už vás čeká konec tohoto zahřívacího kola. Loading.Part 2 : Castle Keep Počet tajných míst : 4 Úkoly : Najít vchod k lanovceKousek před vámi se nachází schody, po kterých sejděte a zabijte u nich strážné. Chodbou pod mostem dojděte k točitému schodišti, vyjděte po něm a nahoře vyjděte ven na dvůr, kde zabijte jednoho vojáka za bednami a druhého na hradbách nad vchodem. V zadní části sejděte dolů po schůdkách, za dveřmi sejděte po dalších a v chodbě si otevřete dveře napravo (zatím však do nich nevcházejte). Pokračujte dál, před mostem vejděte do místnosti nalevo, v níž si vezměte jídlo a samopal MP40. Za mostem vejděte do místnosti s generátorem, u něhož přehoďte žlutou páčku a seberte munici ze stolu (pokud máte vyvolaný alarm, vypněte jej tlačítkem na stěně u mostu). Páka vám otevřela mříž na samotném začátku kola - vraťte se tedy o kousek zpět, projděte nedávno otevřenými dveřmi nalevo a dveřmi napravo naproti vejděte do chodby s místností. V oné chodbě jste si právě před malou chvilkou otevřeli mříže od místnůstky s municí, zbraněmi, granáty a lékárnami - co vám chybí, seberte. V místnosti s krbem rozstřelte vlajku nad ním (všimněte si dvířek za ní) a poté odsuňte obraz na stěně a přehoďte páku za ním (ta otevře dvířka nad krbem). Ke krbu si přisuňte jednu židli (chytněte ji do ruky; jde pouze tehdy, máte-li v ruce malou zbraň - např. pistol), vylezte na ni a za pomoci skákání seberte poněkud krkolomným způsobem zlaté cihly (Secret Area 1/4). Nyní se musíte vrátit zpět na dvůr - cesty jsou dvě, ale kratší je ta, kterou jste sem přišli. Až tam budete, vyjděte po schůdkách nahoru, kde jsou již otevřené dveře, kterými se dostanete na rozcestí - volba cesty dál je zde však více než jednoduchá - dveře naproti jsou totiž zamčené, tudíž se vydejte těmi napravo. V místnosti seberte ze skříně helmu a samozřejmě také (je-li třeba) lékárnu. Dalšími dveřmi se dostanete ke schodišti, otevřete si dveře nalevo (nevcházejte) a sejděte po něm dolů.Projděte chodbou ke dveřím napravo, kde mezi prvními sudy zatlačte kámen do stěny a v rohu místnosti vejděte do tajné místnosti, v níž seberte po rozbití skla tři láhve (Secret Area 2/4). Vraťte se do chodby, v místnosti sejděte po schůdkách dolů, čímž se dostanete do suterénu. Projděte otevřenou mříží, v místnosti naproti (s postelemi) posbírejte munici, samopaly a lékárny. Dejte se do místnosti naproti, kde si vezměte ze stolu jídlo a také zde rozbijte nástěnku, za níž najdete dvě zlaté cihly (Secret Area 3/4 ). Projděte dveřmi napravo, poté dveřmi naproti a z bezpečné vzdálenosti zde rozstřelte sud, kterým rozbijete zeď za ním. Vejděte (Secret Area 4/4). Seberte zde vše, co potřebujete (hlavně Treasure Item na stole), přehoďte páku u dveří, projděte jimi a dejte se do místnosti naproti za mříží. Opět zde seberte munici, lékárny a samopaly, ale také granáty. Vyjděte po schodech nalevo, tlačítkem na stěně si otevřete mříž a dojděte k dalším dveřím (nalevo). Projděte jimi a na konci chodby projděte dalšími. Tímto se dostanete na čerstvý vzduch s pár nepřáteli. Stoupněte si tedy za těžký kulomet a všechny je pošlete pod kytičky. Zde si celkem ze dvou místností vezměte věci, ale to je tak vše, co zde můžete dělat - cesta tu prostě končí. Nyní se musíte vrátit o pěkný kus zpět - jděte cestou na začátek levelu, čímž se dostanete na dvůr, na němž se otevřely dveře v úzké uličce nalevo. Projděte jimi, (na začátku mostu je žebřík, po němž se dostanete k ostřelovačům a tudíž i zbraním), přejděte přes mosta vejděte do dveří napravo. Nyní už jen sejděte po schodech až dolů. Loading.Part 3 : Tram Ride Počet tajných míst : 0 Úkoly : Zprovoznit lanovku Utéct z hradu Wolfenstein Setkat se s Kesslerem V místnosti napravo si vezměte ze stolu jídlo na uzdravení, ze skříňky munici do samopalu a ze stojanu samopal. Vyjděte z místnosti, sejděte po schodech dolů a dveřmi vyjděte "ven". Nyní už jste u samotné lanovky, kterou, jak už sami jistě víte z úkolů, musíte uvést do provozu. Za dveřmi nalevo sejděte do strojovny, kde najdete pár užitečných věcí, ale hlavně páku, která uvede do pohybu dvě ozubená kola venku (nahoře) - tímto si zároveň přivoláte lanovku (i s vojáky), takže první úkol je splněn. Naproti lanovce si ještě můžete v místnůstce nabrat trochu jídla..., ale teď už nastupte a zeleným tlačítkem na ovládacím panelu ji spusťte. vaše jízda však nebude nijak dlouhá, jelikož vás zanedlouho zastaví němečtí vojáci na obrovské kovové "věži" s generátorem pod ní. Na věži se dejte doleva a v místnosti seberte lékárny. Vyjděte, obejděte konstrukci, kde vylezte po žebříku nahoru a po dalším slezte dolů. Zde přehoďte páku, kterou otevřete poklop v zemi, nímž seskočte do další místnosti, v níž přehoďte další páku - ta zapne generátor. Nyní se vraťte zpět k lanovce a pokračujte v jízdě (pozor na němce). Ze skladu napravo si vezměte pár věcí. Dalšími dveřmi vejděte do místnosti s motorem (u něho dole jsou dvě lékárny), vylezte po žebříku nahoru (v místnosti za dveřmi je helma) a přeskočte zábradlí na pletivo. Rozkopněte zde mřížku od ventilace, prolezte jí a na konci rozkopněte druhou - z ventilace však ještě nevycházejte, namísto toho si počkejte na vojáka, který zanedlouho projde a pokropte ho dávkou ze samopalu, ještě nevycházejte a raději odtud bezpečně zabijte vojáky, kteří přiběhnou zprava. Nyní vylezte a pozabíjejte zbytek vojáků ve vedlejší místnosti. Poté shlédněte "In-Game" animaci. V části nalevo seberte munici a staminu a pak už jen dojděte k vašemu zraněnému spojenci... Loading. Mission 2 : Dark SecretPart 1 : Village Počet tajných míst : 2 Úkoly : Vniknout do části území Najít SS paranormální oddíl vykopaného archeologického místaNa stole seberte nové zbraně (sniperka, kulomet) a poté následujte vašeho spojence do místnosti dole, kde vám otevře tajný vchod a mimo jiné také popřeje hodně štěstí.Vejděte do tajné chodby a na konci seskočte do sklepa. U schodů zabijte vojáka, vyjděte nahoru, kde pozabíjejte dalších pár vojáků a v místnosti napravo (u schodů) si vezměte ze stolu jídlo. Dveřmi naproti místnosti vyjděte ven, dejte se doprava a vejděte do dveří u schůdků. Vyjděte po schodech nahoru, projděte chodbou a v prvních dvou místnostech seberte věci. Za posledními dveřmi v chodbě si stoupněte za kulomet a pozabíjejte vše živé. Dírou ve zdi vyskočte ven a dejte se úzkou chodbou naproti. Dojděte až k mříži (měla by být otevřená), jděte dál a zabijte vojáka stojícího zády k vám na rozcestí kousek před vámi. Jděte cestou nalevo, schovejte se za stěnu nalevo, kde skrčeni vylezte po žebříku do ostřelovacího místa, v němž zabijte snipera, seberte munici a počkejte si na dalšího vojáka, který přijde ze zpod (někdy ale taky nepřijde). Vraťte se zpět dolů na cestu a zabijte posledního. Nyní by měl ze dveří u krabic vyjít další váš spojenec, s kterým jděte ke dveřím, kde si s ním promluvte. Poté vejděte do odemčeného muničního skládku a vyzbrojte se novým, poměrně tichým a zároveň krásně se zahřívajícím kulometem (nezapomeňte na munici). Vraťte se zpět ven ke dveřím, z nichž vyšel spojenec a nedaleko vyjděte po schodech na "most". Seskočte dolů k vodě, projděte mini-tunelem a vejděte do dveří naproti, kde seberte ze stolu jídlo a poté se vraťte zpět ven. Teď si malinko zastřílíme, takže se dejte doleva (mříže napravo si nevšímejte) a cestou až do místnosti na konci cesty obdarujte všechny vojáky vaší municí. V místnosti jděte ke knihovně napravo a zatlačte do ní povysunutou knihu - tím se vám odkryjí schody vedoucí do tajné místnosti, kde seberte zlaté cihly a lékárny (Secret Area 1/2). Nyní se vraťte zpět ke dveřím, kde jste si nabrali jídlo a dejte se po schodech naproti (pozor na snipera). Na rozcestí doleva a u dalších schodů se na chvilinku zastavte, je zde totiž tajné místo. Musíte se dostat na balkon před vámi nalevo, cesta k němu je, že vyskočíte na zábradlí, z něho vyskočíte na betonový sloupek, ze kterého přeskočíte na vedlejší a odtud už jen na zmíněný balkon, kde seberte dvě lékárny (Secret Area 2/2). Pokud potřebujete munici či další lékárny, vše najdete v místnosti v chodbě pod balkonem. Jinak (nahoře) u schodů vejděte do dveří naproti, projděte k dalším dveřím (v místnosti napravo zabijte dva důstojníky) a vyjděte ven. Jděte na hřbitov nalevo a pohřběte na něm zbytek vojáků tohoto kola. Dojděte k hrobce, obejděte ji, seberte za ní z krabice dva dynamity a jeden z nich použijte na naprasklý kámen zpředu hrobky. Vstupte. Loading. Part 2 : Catacombs Počet tajných míst : 1 Úkoly : Najít profesora Zemphse Sledovat pracovníky SS skrz katakombyNa samém začátku shlédněte animaci a těšte se na nové nepřátele. Ano, těmi novými nepřáteli jsou zombie... Sejděte po schodech dolů a u díry v zemi počkejte na skončení vyřizování si účtů mezi německými vojáky a zombie v místnosti pod vámi. Až uslyšíte, že střelba ustála, seskočte dolů, posbírejte věci okolo a na stole si přečtěte zprávu od Zemphse. Nyní dojděte jedinou možnou cestou (chodbou) až k místu, kde jedna zombi okusuje druhou. Jděte dál, přeskočte díru, rozbijte zeď naproti, od mrtvého vojáka ležícího na zemi si vezměte lékárnu, přehoďte páku a rychle přeskočte zpět na druhou stranu. Přehoďte páku na stěně naproti, jděte na okraj díry v zemi a seskočte ke vchodu do chodby pod vámi.Rychle proběhněte chodbou až ke dveřím, které přehozením páky nalevo od nich otevřete, vyjděte po točitých schodech nahoru a na rozcestí jděte dál rovně. Po pár krocích se však propadnete do místnosti se zombie. Zabijte je a počkejte, dokud další zombie nerozbijí dveře v této místnosti. Projděte chodbou za nimi a v místnosti na konci chodby pobijte dalších pár nepřátel. Poté zde seberte ze stolu věci (hlavně knihu s písmenem "Z") a u rakví napravo granátya lékárnu. Dejte se cestou nalevo (bráno z pohledu postavy stojící čelem ke stolu, z nějž jste sebrali věci), vylezte nahoru, v chodbě se dejte rovně a u rakví za ní seberte od mrtvého vojáka lékárny. Ještě zde zatlačte kámen do stěny a rychle se vraťte o kousek zpět, dejte se doprava a poté hned doleva - tímto se dostanete do tajné místnosti, ve které seberte Treasure Item (Secret Area 1/1; nepodaří-li se vám napoprvé stihnout časový limit, vraťte se zpět do místnosti, ve které máte zatlačit kámen). Na stěně přehoďte páku a vyjděte z místnosti. Dejte se doleva a na rozcestí zahněte doprava (cestou seberte lékárnu). Zanedlouho se dostanete do větší místnosti, kde vás čeká souboj s pár zombie(dejte si pozor na zombi, která vyleze z ohně - plive oheň). Po zabití všech zombie můžete přehodit páku nalevo od mříže a vrátit se tak pro něco zpět - jinak se ale dejte nově otevřeným vchodem... Loading.Part 3 : Crypt Počet tajných míst : 2 Úkoly : Projít katakomby ke vchodu do kostela ve WulfburguChodbou dojděte až ke schodům (cestou seberte u sloupů lékárnu), vyjděte po nich nahoru a jedinou možnou cestou (touto cestou) dojděte až na konec, kde přímo naproti vám zatlačte kámen do zdi. Vraťte se o kousek zpět a rozkopněte před vámi kamenný sloupek, který proboří zem. Seskočte dolů (Secret Area 1/2), prolezte do místnosti s rakví a na stěně za ní přehoďte páku, která vám otevře mříž. Projděte jí a vejděte do vchodu ve zdi napravo. Po schodech dolů se dostanete do místnosti, v níž musíte pozabíjet pár zombie. Poté otevřou němečtí vojáci z druhé strany dveře v místnosti, kterými vás přijdou navštívit (zabijte je). Vejděte do místnosti se sloupy, v níž jsou tři chodby (místnosti). V každé z nich je jedna páka, kterou musíte přehodit, ale dávejte si velký pozor na pasti (doporučuji save). Pokud se chcete dostat do tajného místa, aktivujte jednotlivé píky v místnostech v tomto pořadí (směry/polohy místností jsou brány z pohledu vchodu, kterým jste přišli): jako první jděte do místnosti naproti (s dřevěným prknem s bodáky, který se spustí ze stropu), jako druhou absolvujte místnost nalevo (s dírou v zemi, na jejíž dně jsou bodáky a po stisknutí páky se rychle vysunou stěny) a jako poslední absolvujte místnost napravo (s nášlapnými kameny/body, které spustí past - ozubené kola). Až budete mít přehozeny všechny (tři) páky, uprostřed místnosti se zasune sloup do země, stoupněte na něj a nechte se vyvést nahoru. Za mostem přehoďte další páku na stěně, počkejte, až zombie rozrazí stěnu v rohu místnosti a stejným vchodem vejděte do tajné části, kde seberte truhlu peněz (Secret Area 2/2). Nyní jděte do velké místnosti naproti naposled stisknuté páce. Z rakve na konci místnosti seberte pohár (Treasure Item; pozor na past) a zabijte zombie. Nyní nastane menší zemětřesení, počkejte, až ustane a nově vytvořenou trhlinou v zemi seskočte dolů. Teď už jen stačí projít dveřmi napravo a udělat pár kroků. Loading.Part 4 : Defiled Church Počet tajných míst : 1 Úkoly : Vniknout do kostela ve Wulfburgu Sledovat Helgu von Bulow do zničené katedrály Odstranit všechny strážné Helgy von BulowovéV animaci vyslechněte rozhovor a poté se pusťte do samotné hry.Jedinou cestou dojděte k hloučku vojáků a zabijte je. Projděte dveřmi poblíž, projděte chodbou a na konci vejděte dveřmi dál. Napravo vyjděte po schodech nahoru, kde zabijte dvě nepříjemné strážné (dole u schodů je nahoře na krabicích lékárna). Pákou na stěně otevřete mříž, vyjděte po schodech až nahoru, kde další pákou otevřete další mříž a za ní vstupte dveřmi do velké místnosti (pozor na nemilé přivítání; pokud budete potřebovat lékárny, vraťte se zpět dolů, kde jich pár najdete). Jděte do pravého zadního rohu místnosti, vyjděte po schůdkách nahoru a v místnůstce naproti zabijte další strážnou. Vylezte tam po žebříku nahoru (pozor na strážnou házející dolů granáty), z police si vezměte lékárny a vejděte do dveří. Naproti vejděte do dalších dveří, opět do dalších a nalevo vejděte na balkon. Odtud ze zábradlí přeskočte do chodby napravo a na její konci seberte věci (Secret Area 1/1). Vraťte se zpět na balkon a nalevo sejděte po točitém schodišti dolů (opět pozor na strážné; pod schodištěm jsou lékárny). V chodbě přehoďte páku, projděte otevřenou mříží, na konci vejděte dveřmi do velké místnosti, v níž pobijte zbytek strážných. Vejděte do dveří. Loading.Part 4 : The Defiled Church Počet tajných míst : 0 Úkoly : Odstranit Helgu von BulowToto kolo je velice prosté a jednoduché. V podstatě máte jediný úkol, a to zabít prvního bosse. Po pár krocích se propadnete do hrobky, kde najdete plno munice a lékáren - oboje se bude hodit. Dírou ve zdi vyjděte ven, pobijte pár zombie a poté se pusťte do samotného bosse. Jeho zabití není nijak těžké, ale mám tu pro vás jeden typ: až ho spatříte, jděte směrem k hrobce, do které jste se propadli a sledujte, kde se boss zastaví (nepůjde s vámi nijak daleko) - na tomto místě, kde se zastavil, do něho vždy vypalte pár ran ze samopalu a až uvidíte, že vypouští duchy, běžte se rychle schovat do hrobky. Toto opakujte do doby, dokud neuvidíte, že se boss kácí k zemi - teď už se jen stačí dívat, jak exploduje. Nyní jděte na místo, odkud boss vyšel a vejděte zde do místnosti... Shlédněte animaci. Loading.Nyní následuje načítání, po němž se pouze podívejte na další animaci.Mission 3 : Weapons of WengeancePart 1 : Forest Compound Počet tajných míst : 1 Úkoly : Jako černý pasažér vniknout do nákladního automobilu jedoucího do raketové základny Nevyvolat alarm Sebrat OSA M1S puškuPo dlouhé době jsme se dostali do přírody. Nádhera. No nic, pojďme raději k zábavě (nebo práci?). Cestou před vámi dojděte k prvnímu domu (hlídají ho dva vojáci chodící okolo), do kterého vnikněte vylezením po pravé zdi. Zabijte vojáka pod vámi, slezte po žebříku dolů a venku zahněte doprava. Přejděte na druhou stranu jezírka, kde u stromů s padákem na nich najdete pár užitečných věcí (dvě lékárny, kolt,...). Vraťte se zpět před dům a dejte se cestou naproti velkému vchodu do domu. Po pár krocích narazíte na další dům, který hlídají celkem tři vojáci - jeden venku, druhý vevnitř a třetí na ostřelovací věži nedaleko (při odstraňování jednotlivých vojáků si tedy dávejte pozor, zvláště, když nesmíte vyvolat alarm). Až budete mít zabity první dva vojáky, obejděte ostřelovací věž cestou mezi skalami úplně napravo. Tímto obejdete celou tuto část mapy. Zanedlouho narazíte na další věž, v níž zabijte dalšího strážného a vejděte do průchodu poblíž. Zde zabijte další dva vojáky (pozor na snipera ve věži) a poté vejděte do dveří napravo. Projděte chodbou až k žebříku, po kterém vylezte ven. Dejte se cestou napravo, čímž se po pár krocích dostanete k poničené zídce, za kterou se schovejte. Jděte na její pravý konec a počkejte, až před vámi bude procházet voják, potichu ho zabijte (opět pozor na snipera ve věži). Jděte doprava a na konci cesty seberte z krabice dalších pár věciček, včetně ostřelovací pušky s nočním viděním s tlumičem. Vraťte se o kousek zpět (k věži) a zabijte vojáka u kulometu pod ní. Z bedýnky napravo seberte helmu (Armor) a opatrně zabijte jednoho z posledních vojáků ve věži (dávejte si však pozor na vojáky u základny - ty odstraňte sniperkou). Dojděte k základně, dejte se podél levé stěny a otevřeným oknem od domu vnikněte do objektu. Ze stolu seberte ostřelovačku (sniperovku - v této misi, však kvůli své hlučnosti není moc vhodná) a v pravé části místnosti potichu zabijte vojáka. Dveřmi vyjděte ven, sniperovkou zamiřte na "věž s nádrží" a jak zahlédnete vojáka, vystřelte. Nalevo vyskákejte po krabicích na zídku, po které přejděte na střechu domu, z ní po drátě přejděte na protější střechu a odtud seskočte do místnosti (Secret Area 1/1), v níž seberte věci. Vyjděte, "vraty" naprti projděte dál, v domu poblíž zabijte dalšího vojáka, vyjděte ven a jděte směrem k nákladnímu automobilu, u nějž zabijte posledního strážného (strážného u výjezdu z objektu musíte nechat naživu). Když už máte téměř všechny vojáky pobity, můžete se vydat do tajné místnosti. Vraťte zpět k domu, do něhož jste vnikli oknem, po dřevěných bednách poblíž vyskákejte na zídku, přeskočte z ní na střechu stejného domu, po (vypnutém) elektrickém vedení přejděte na druhou střechu a zde už jen seskočte do skladiště pod vámi. Posbírejte zde všechny věci a vraťte se k nákladnímu automobilu, do jehož nákladních prostor nastupte. Loading.Part 2 : Rocket Base Počet tajných míst : 1 Úkoly : Najít hlavní řídící místnost Zabránit spuštění rakety V2 Najít východ a pokračovat dále Nyní už jste dojeli do raketové základny, kde je pro vás konečná. Vylezte z auta, dejte se uličkou napravo a zabijte v ní procházejícího pracovníka. Vylezte po schůdkách naproti, zahněte doprava a v chodbě naproti vejděte do prvních dveří napravo (jsou tam jen jedny). Zabijte zde pár strážných a posbírejte věci okolo. Vyjděte zpět na chodbu, na jejíž konci si počkejte na výtah s německými vojáky. Ty zabijte a přehozením páčky ve výtahu sjeďte dolů. Ve skladu zabijte další vojáky a tunelem s koleji projděte až na jeho úplný konec (můžete se i svést vozíkem, volba je na vás; pozor na vojáky před mostem), kde začne odpočítávání dvou minut do spuštění rakety, kterou do té doby musíte bezpodmínečně zničit a její spuštění tak zabránit. Opět si počkejte na výtah (s vojáky), vyjeďte nahoru, v místnosti zabijte ozbrojené pracovníky pomocí rozstřelení nádrže mezi nimi, napravo od výtahu vylezte po žebříku nahoru, dveřmi poblíž vejděte do místnosti s pracovníky (zabijte je) a v další místnosti plné vojáků stiskněte na hlavním ovládacím panelu tlačítko, jímž zničíte raketu a ukončíte tak i odpočítávání. Ale pozor, od této chvíle po vás půjde tajná jednotka německých vojáků... Nyní se vraťte zpět k žebříku, slezte po něm a v místnosti dole projděte velkými rozbitými dveřmi (opět pozor na vojáky). Obejděte "menší dírku" v zemi, vejděte do chodby, projděte jí až ke schodišti, po kterém sejděte a další chodbou dojděte až k místnůstce po pravé straně, ve které se před německými vojáky skrčeni schovejte za dřevěnými krabicemi. Poté v ní posbírejte vše, co potřebujete, pokračujte chodbou dál, čímž se zanedlouho dostanete k mostu, po kterém rychle přeběhněte na druhou stranu (těsně za vámi spadne). Chodbou za ním dojděte do místnosti, jděte ke stolu napravo a na jeho levé straně stiskněte u stěny tlačítko - tím se vám otevřou dvířka s tajným místem schovaná za plánem na stěně, který rozbijte (Secret Area 1/1). Seberte dvě zlaté cihly. Dveřmi na konci místnosti vyjděte do chodbičky a vejděte zde do dveří naproti. V místnosti seberte nalevo lékárny, vyjděte po schodech nahoru, dveřmi vyjděte ven a na konci "cesty" napravo rozbijte kryt od ventilace a vejděte. Loading.Part 3 : Radar Installation Počet tajných míst : 1 Úkoly : Najít a zničit radarové pole MVX-mk1 Najít vchod k X-letadlu Rozbijte kryt od ventilace a vyskočte ven. Dejte se přes most, vejděte do domu napravo, kde si ze stolu vezměte lékárny. Vyjděte zpět ven a jděte do dveří naproti napravo. Dalšími dveřmi projděte do vedlejší místnosti, tam vylezte po žebříku nahoru a v místnosti za dveřmi zabijte dalšího vojáka. Kulomet na stojanu použijte na vojáky vybíhající z tunelu. Poté dalšími dveřmi v místnosti vyjděte ven a projděte stejným tunelem (pozor na vojáky nahoře). Vejděte do domu nalevo, ve vedlejší místnosti si z postelí vezměte lékárny, a pokud chcete, tak oknem vyskočte ven, jinak vyjděte ven dveřmi. Jděte dál a před vchodem do tunelu vejděte do dalšího domu nalevo, posbírejte v něm věci a vyjděte ven. Projděte tunelem (opět pozor na vojáky nahoře) a kousek před jeho koncem vyjděte po schůdkách nahoru. Jako první jděte do dveří napravo, v ní rozbijte krycí mřížku v podlaze, projděte ventilací pod ní a na konci seskočte do místnosti plné munice a také nových zbraní (Secret Area 1/1). V chodbě zabijte strážného a v protější místnosti seberte z police dynamity. V chodbě vyjděte po schodech nahoru (na obou stranách je jeden voják přímo u schodů), v další chodbě vejděte do dveří napravo a zde do místnosti nalevo. Ze stolů seberte zlaté cihly (2x Treasure Item) a vraťte se zpět do předchozí chodby (v místnosti naproti najdete jídlo). Na jejím konci vyjděte dveřmi ven a za mostíkem vejděte do dveří nalevo s radarem nad nimi. Váš úkol je zde velice jednoduchý, prostě musíte celou tuto místnost zničit i se satelity na ní - otevřete tedy dveře od místnosti, vhoďte do ní dynamit (myslím, že načasování na 5 vteřin by mnělo stačit) a rychle se vraťte na mostík poblíž. Po tomto (splněném) úkolu vyběhne pár vojáků ze již otevřených dveří naproti, zabijte je. Projděte místností, slezte po žebříku dolů a v chodbě vejděte do dveří nalevo. Nyní už jen stačí projít dveřmi naproti a tento level se stane minulostí. Loading.Part 4 : Air Base Assault Počet tajných míst : 0 Úkoly : Získat přístup ke "Kobře" Připravit "Kobru" ke spuštění Odletět s "Kobrou" na leteckou základnu OSA na MaltěHned jak vyjdete ven, doporučuji malinko si zasniperovat do nepřátelských hlav a ulehčit si tak práci. Až tedy z vhodné pozice (já jsem byl napůl schován za stromem) sejmete všechny vojáky na letišti, a budete si jisti, že vám nehrozí nebezpečí ustřelení (vaší) hlavy, sejděte dolů k letové dráze. Ještě před tím, než se podíváme dál, obejděte si všechna skladiště a seberte v nich vše (zbraně, munici, lékárny, ...) , co vám schází. Poté jděte k ostřelovací věži, do které po žebříku vylezte a přehoďte v ní páku, která otevře bránu pod vámi. Opět si nasaďte sniperovku, zaměřte směrem k letové dráze, vyčkejte pár okamžiků a zanedlouho postřílejte pár vojáků, kteří by vás jinak přepadli zezadu. Sejděte po žebříku dolů a vejděte do nových prostor. Na konci vejděte do skladiště, vyjděte v něm po schodech nahoru a na konci ochozu vejděte do dveří. Za nimi vyjděte po schodech nahoru (dveří naproti si zatím nevšímejte) a v chodbě vejděte do dveří naproti. Zde přehoďte levou páku (od teď po vás půjdou speciální vojáci v černých uniformách), vyjděte z místnosti, jděte doprava a zde v místnosti přehoďte další páku. Opět vyjděte z místnosti a na konci chodby vejděte do dveří naproti. Za nimi projděte dalšími ven a vylezte zde až nahoru, kde vejděte do dalších dveří a poté za dalšími dveřmi otočte kolem v místnosti (za krabicemi je schovaný voják). Vraťte se zpět dolů ke schodišti a vejděte do již odemčených dveří, za kterým vyjděte po schodech nahoru a v místnosti za dveřmi zabijte posledních pár vojákům otočte kolem a nastupte do "Kobry". Loading.Nyní následuje načítání, po němž se pouze podívejte na další animaci.Mission 4 : Deadly DesignsPart 1 : Kugelstadt Počet tajných míst : 1 Úkoly : Zneškodnit skupinu vojáků s protitankovými střelami Dopravit zajmutý tank na komplex SWF Pomoct kruhu Kreisau v bezpečném odhalení vědce SWF Získat přístup ke komplexu SWFNyní jsme opět v novém prostředí, plném nepřátelských vojáků s (nejen) novými zbraněmi. V tomto levelu musíte dávat pozor nejen na sebe, ale i na tank, který od samého začátku jede s vámi - pokud ho nějaký voják zničí, musíte loadovat. Nejdříve se musíte zbavit pár vojáků v pravé části ulice hned za prvním rohem domu. Uličkou napravo tedy vejděte mezi domy, kde zabijte všechny vojáky. Učiníte-li tak, pak při vrácení se jinou uličkou zpět na hlavní ulici se sejdete s tankem, který se před tím kvůli vojákovi s panzerfaustem zastavil (toto musíte splnit). Zanedlouho tank zničí věž s nepříjemným ostřelovačem. Pokračujte dál a těsně před zátarasy projděte mříží opět v uličce napravo. Zde nejdříve vymlaťte pár vojáků a poté projděte troskou domu, kdy se po pár krocích dostanete k přestřelce mezi vašimi a německými vojáky (pozor na chlápka s plamenometem). Vašim vojákům samozřejmě pomozte - zabijte každého, kdo není v "proškrtlém zaměřovači". Hned následuje další úkol, a to ochránit váš tank, který má menší potíže. Co nejrychleji se tedy vraťte zpět na hlavní cestu (ulici), dejte se doprava a u konce cesty opět zabijte všechny vojáky, kteří mají tentokráte panzerfausty. Temnou chodbou v domě naproti projděte do trosek domu, napravo vylezte až nahoru na zbytek železné konstrukce a přeskočte na "ochoz" (Secret Area 1/1), kde seberte pár nábojů a lékárnu. Slezte zpět dolů a dírou v zemi pokračujte dál. Loading.Part 2 : The Bombed Factory Počet tajných míst : 0 Úkoly : Zničit továrnu na zbraně Kugelstadt Získat plány ke "Zbrani zla"Ani se nestačíte pořádně rozkoukat a hned po vylezení ze stoky na povrch, vás čeká nemilé přivítání. Rychle se schovejte za železnou desku napravo a kryjte se (pozor na vojáka nahoře napravo).Zbytkem domu napravo dojděte k úzké boční uličce (napravo), kterou projděte k transportéru. Zabijte jednoho vojáka s kulometem v protějším domě, dalšího na střeše napravo s panzerfaustem a poslední u transportéru. U něho také dveřmi vejděte do domu (nalevo helma, napravo lékárna), vyjděte po schodech nahoru a projděte místnostmi k dalším schodům, po kterých vyjděte. V další místnosti se před vašima očima proboří podlaha (v místnosti dole jsou lékárny), přeskočte na druhou stranu, projděte dalšími dveřmi a dveřmi za nimi vyjděte ven. Zde už se dostáváte nejen ke konci kola, ale také na velmi dobře střežené místo se snipery a vojáky s panzerfausty. Jděte na konec střechy, ze které přeskočte na stříšku naproti. Dojděte po ní na její konec, kde zahněte doleva, čímž se dostanete do zbořené místnosti, ve které ze stolu seberte hledané plány. Vraťte se kousek zpět a přeskákejte na druhou stranu, k místu, kde jste ještě nebyli. Vejděte do dveří a projděte chodbou za nimi. Loading.Part 3 : The Trainyards Počet tajných míst : 2 Úkoly : Získat přístup do komplexu skladiště Najít hlavní výtah a pokračovat do SWFChodbou za dveřmi napravo vyjděte ven na střechu. Odtud zabijte pár vojáků okolo a poté slezte po žebříku k vagónům pod vámi. Dole vás přepadne dalších pár vojáků, kteří vyběhnou z místnosti za velkými kovovými dveřmi. V téže místnosti seberte dvě malé lékárny a helmu. Jděte k nákladním vagónům, v jednom z nichž jsou ukryti vojáci, zabijte je. Skrz vagón "projděte" do druhé části objektu a dveřmi napravo vejděte do skladiště. Od této chvíle si dávejte pozor na vojáky, kterých je tu dost na velice nepříjemných místech. Dvojitými dveřmi v přízemí projděte dál, vejděte do dveří naproti a v místnůstce napravo stiskněte dvě červená tlačítka. Ta vám otevřou dvoje dveře, jedny najdete v téže chodbě a druhé v chodbě předešlé. Vydejte se těmi prvními (tedy těmi hned u vás). Za nimi vyjděte po schodech nahoru a dveřmi napravo vyjděte ven. Přímo naproti dveřím přeskočte kus mříže tak, aby jste dopadli na vagón, jehož otvorem ve střeše seskočte do něj (Secret Area 1/2). Seberte v něm pár věcí, ale především dvě zlaté cihly. Přes krabici se dostaňte ven a stejnou cesta jako před tím jděte až před dveře, za nimiž byla chodbička s místností s dvěma červenými tlačítky, které jste před chvílí stiskli (prostě na rozcestí). Dejte se dveřmi napravo, jimiž se dostanete do další části skladu. Probojujte se ke schodišti nalevo a vyjděte po něm. Po ochozu dojděte k prvním dveřím, za nimiž najdete místnost s municí. Stejnými dveřmi vyjděte, dejte se doprava a na prvním rohu vyskočte na zábradlí, z něhož přeskočte na plošinu, na kterou se jiným způsobem nedostanete. Odtud přeskočte do místnosti s dalším skládkem s užitečnými věcmi (Secret Area 2/2). Nyní jděte na úplný konec ochozu, kde vysuňte "panel" a stiskněte červené tlačítko za ním. To vám otevřelo výtah v přízemí, v místě přesně pod tímto tlačítkem. Vraťte se tedy zpět dolů a nastupte do výtahu. Loading.Part 4 : Secret Weapons Facility Počet tajných míst : 4 Úkoly : Najít larvy deathshead's Obdržet zprávu na zničení deathshead'sV místnůstce napravo zabijte prvního strážného a u okénka si počkejte na další strážné, kteří vyběhnou ze dveří napravo. Poté rozstřelte tlakové nádrže u stěny a vzniklou dírou projděte do místa s municí a lékárnami (Secret Area 1/4). Dejte se dvojitými dveřmi, za nimiž sejděte po schodech dolů. Jedinou možnou cestou se dostaňte do skladiště, ve kterém vyskákejte na krabice, ze kterých přeskočte na krabici, kterou drží jeřáb a přeskočte z ní do prvního patra. V místnosti poblíž seberte lékárny a poté se dejte dvojitými dveřmi s nápisem na stěně u nich "Nur mit Autorisation". Dojděte k dalším dveřím, za nimiž sejděte po schodech dolů. Ze stolu nalevo si vezměte rotační kulomet a z polic u něho munici. Přes díru ve zdi se dostaňte na konec místnosti, kde otevřete dveře napravo a panzerfaustem či granátem rozbijte zeď naproti (Secret Area 2/4). Vyjděte a jděte do dveří naproti. Přehoďte zde páčku nalevo a druhými dveřmi vyjděte ven. Tímto se dostanete do již známé místnosti skladu. Opět vyskákejte po krabicích, ale tentokráte se v prvním patře dejte doprava. Projděte dvojitými dveřmi a poté vejděte do dveří naproti, kterými se dostanete do malé místnosti s municí a lékárnou. Vyjděte z místnosti a dejte se po schodech napravo dolů. Zde projděte dalšími dvojitými dveřmi a v místnosti za nimi skočte do vody. Za trubkami rozbijte mřížku a proplavte k druhému konci. Po žebříku napravo vylezte nahoru (Secret Area 3/4), u žebříku stiskněte tlačítko a opět vylezte po žebříku nahoru. Dejte se doleva, na úplném konci odkryjte kolo schované za kovovými dvířky, otočte se a opatrně seskočte na zem pod vámi - zde se začne napouštět voda, do které skočte a doplavte k otvoru ve stropě. Tímto se dostanete do další tajné místnosti (Secret Area 4/4), ve které posbírejte munici. Poté se dejte v chodbě doleva a vejděte do dvojitých dveří napravo. Zde už to znáte, takže v místnosti posbírejte nějakou tu munici a dalšími dvojitými dveřmi vejděte do obrovské místnosti s ponorkou. Pokud vám schází zdraví či nějaká munice, dejte se do místnosti úplně vzadu (pravý zadní roh) této místnosti. Jinak vejděte do prvních dveří nalevo, za nimi po schodech nahoru a v chodbě zahněte doprava. Dalšími dveřmi se dostanete na most, na jehož druhé straně seskočte k barelům napravo pod vámi. Z bezpečné vzdálenosti rozstřelte barely u dveří, vyjděte po schodech nahoru a dejte se doprava... Loading. Nyní následuje načítání, po němž se pouze podívejte na další animaci.Mission 5 : Deathshead's PlaygroundPart 1 : Ice Station Norway Počet tajných míst : 1 Úkoly : Zničit v laboratoři nádoby Získat přístup k hlavní bezpečnostní oblasti laboratořeKonečně zase nějaká změna, nové prostředí a pár nových nepřátel. Po pár krocích narazíte na ponorku, na které ostřelte prvního vojáka. Další zabijte u krabic poblíž a jděte dopředu k molu. Zde vejděte do areálu a u domu napravo zabijte další vojáky. Obejděte dům z druhé strany a ve výklenku jeho stěny rozbijte kryt. Pod podlahou domu dojděte k žebříku a vylezte po něm (Secret Area 1/1). Posbírejte věci a dveřmi projděte do vedlejší místnosti. Dalšími dveřmi vyjděte ven a dejte se doprava. Ačkoli zde není rozdíl nijak velký, můžete si vybrat jednu ze dvou cest: buď horem (po žebříku) nebo dveřmi dole - volba je na vás. Projděte místností a dveřmi naproti vyjděte ven. Ve věži před vámi ostřelte dalšího vojáka a jděte k oné věži. Dejte se cestou podéle levé skály, dokud nenarazíte na střechu s otvorem v ní. Tím seskočte do místnosti, ze zdi nalevo si vezměte lékárny, vyjděte ven a slezte po žebříku dolů. V domku nalevo i napravo si vezměte další lékárny a venku projděte dveřmi dál. Dalšími dveřmi (před vámi) vejděte do místnosti, ve které zabijte pár posledních vojáků. V místnůstce nalevo najdete další lékárny a munici. V pravém zadním rohu místnosti rozstřelte z bezpečné vzdálenosti nádrž a vzniklou dírou projděte dál. Loading.Part 2 : X-labs Počet tajných míst : 1 Úkoly : Najít a sebrat dokumenty Najít hlavní vchodV první místnosti napravo zabijte dva pracovníky s pistolemi a z police si vezměte lékárnu. V chodbě projděte dvojitými dveřmi, (zabijte vojáky vybíhající ze dveří č. 3.) a zahněte doleva. V místnosti za dveřmi vylezte po žebříku nahoru a vejděte do dveří nalevo. Chodbou se dostanete do velké místnosti, kde shlédněte boj mezi elektrizujícími potvorami a zaměstnanci. Na druhé straně projděte dalšími dveřmi do chodby, ve které bude zabit další pracovník. Na konci místnosti vejděte nejprve do dveří napravo, kde najdete dost munice (pokud potřebujete lékárnu či další munici, najdete ji v polici za dalšími dveřmi této místnosti). Nyní se vraťte do předešlé místnosti a vejděte do dveří naproti (předtím nalevo). Zde vás čeká jakýsi robot, kterého se nadobro zbavte. Nejlepší taktikou na něj je, když ho nalákáte do místnosti, kde právě jste, slezete po žebříku kousek za vámi a odtud ho bez problémů zabijete. Až bude mrtvý, jděte do místnosti z níž přišel a dírou u stěny seskočte do vody pod vámi. Jedinou možnou cestou doplavte na rozcestí, na kterém se dejte dveřmi naproti a poté do první uličky napravo. Nyní už jen doplavte na konec do tajné místnosti plné pár dobrými věcmi (Secret Area 1/1). Po chvíli vás bude chtít zabít robot, který proboří zeď, aby se k vám dostal. Zabijte ho a dejte se dveřmi naproti. V místnůstce napravo seberte z polic lékárny a panzerfausty a chodbou dojděte až na konec, do místnosti, ve které přehoďte páku, která otevře velké, kovové dveře, za nimiž vás čekají poslední dva roboti tohoto levelu. Po jejich zabití přehoďte v místnosti s nimi páku nalevo a dveřmi projděte dál. Loading.Part 3 : Super Soldier Počet tajných míst : 0 Úkoly : Zabít hlavního robota Najít východ a pokračovat dál venPřehoďte páku nalevo a dveřmi vejděte do místnosti, ve které zabijte prvního robota. Jděte dál a ve výklenku nalevo si vezměte lékárny. U schodů zabijte na obou stranách vojáka, vyjděte po schodech nahoru a na konci chodby zabijte chlápka s plamenometem a dalšího robota. Tímto se vám otevřou dveře za nimi, za nimiž se dejte jednou ze dvou stran do místnosti, kde shlédněte animaci, ve které zjistíte, s kým máte tu čest a podle koho je nazván tento level. Následně ho přesvědčte, že on rozhodně není tím nejlepším. Jelikož má při boji posilu v podobě doktorů se zbraněmi, vhodná pozice je nahoře u dveří napravo. Po jeho smrti si vezměte jeho zbraň, doplňte si zdraví a brnění a pozabíjejte zbytek nepřátel. Otevřenými dveřmi projděte do vedlejší místnosti a odtud se dejte po schodech v rohu místnosti.Tímto se dostanete na ochoz, s vámi pozabíjenými doktory. Vejděte zde do místnůstky, ve které dalšími dveřmi (nalevo) vyjděte a zde už jen nastupte na výtah a úspěšný konec dalšího levelu je tu. Loading.Nyní následuje načítání, po němž se pouze podívejte na další animaci.Mission 6 : Return EngagementPart 1 : Bramburg Dam Počet tajných míst : 1 Úkoly : Přejít hráz Bramburg Najít cestu PaderbornNa samém začátku se podívejte na animaci. Pokud vám nevadí vyvolání alarmu, pak sniperkou zabijte všechny vojáky na hrázi a poté slezte po žebříku, jenž se nachází napravo od auta (pokud alarm vyvolat nechcete, jděte rovnou k žebříku a slezte po něm). Dole slezte po dalším a dveřmi vejděte do hráze. Naproti dveřím nalevo rozstřelte tlakové nádrže (napravo) a vejděte do nové místnosti. Tlačítkem napravo, které ovládá výtah, výtah odvolejte nahoru a vlezte do chodby pod ním. Na druhé straně vylezte po žebříku nahoru a v tajné místnosti posbírejte věci (Secret Area 1/1). Vraťte se zpět k výtahu, přivolejte si ho, nastupte na něj (pozor na vojáka nahoře) a vyjeďte s ním nahoru. V polici napravo si vezměte lékárny a dveřmi vyjděte ven. Jděte na levý konec hráze a vejděte zde do dveří nalevo. Vyjděte po schodech nahoru a v místnosti za dvěma dveřmi vylezte po žebříku nahoru k šachtě, kterou prolezte k místu, kde za sebou uslyšíte výbuch. Odtud pozabíjejte pár vojáků, prolezte na její konec, zničte mřížku a seskočte do místnosti. Dejte se po schodech naproti, vejděte do prvních dveří nalevo a zde dalšími dveřmi nalevo. V místnosti seberte granáty a brnění. Vyjděte z místnosti, projděte dveřmi naproti a zde dveřmi nalevo. Sejděte po schodech dolů (pozor na vojáky), dveřmi vyjděte ven a pozabíjejte zbytek vojáků. V boudě snězte trochu jídla na uzdravení, stiskněte tlačítko a otevřenou branou venku pokračujte dál. Loading.Part 2 : Paderborn Village Počet tajných míst : 5 Úkoly : Najít pět klíčů SS Nevyvolat alarm Získat přístup do zámku SchufstaffelAčkoli v tomto kole nesmíte vyvolat alarm, není nijak extra složitý. Kvůli tomuto faktu doporučuji používat zahřívající samopal (Sten), sniperku s nočním viděním a když dojde na nejhorší, tak i nůž.Dojděte na roh a sniperkou zamiřte ke vchodu se světlem před vámi, počkejte si na procházející stráž, a hned jak ji zahlédnete, vystřelte. Jděte k mrtvole a vejděte do vchodu s číslem 5. Vejděte do dveří nalevo, zabijte zde dva vojáky a vyjděte po chodech nahoru. V místnosti napravo zabijte dalšího vojáka a ze stolku nalevo si vezměte staminu. Dalšími dveřmi projděte do vedlejšího pokoje s ženou (nezabíjejte jí) a rozbijte přední část postele, odkud seberte zlaté cihly (Secret Area 1/5). Vraťte se zpět ven (k první mrtvole) a dejte se vchodem napravo. V něm u dvířek napravo rozstřelte zámek a místnostmi projděte do tajné místnosti (Secret Area 2/5). Projděte do místnosti s chlápkem, zabijte ho, připravte si do rukou sniperku (raději si zde hru uložte), opatrně otevřete dveře a rychle zabijte vojáka v okně naproti nahoře. Po jeho zabití dojděte na další roh ulice a zabijte strážného před hotelem. Vraťte se pod okno s bývalým sniperem a napravo vylezte po tyči až do jeho okna (Secret Area 3/5). Jděte do hotelu a mezi schody v místnosti napravo zabijte další vojáky a ze stolů si vezměte helmy a jídlo. Nyní vyjděte po schodech až nahoru, kde zabijte strážného u gramofonu. Jděte do místnosti nalevo a v ní vejděte do dveří nalevo. Dojděte k oknu a zamiřte ke dveřím nalevo - zanedlouho z nich vyjde voják, kterého zabijte, ale až poté, co se za ním zavřou dveře. Vyjděte na ulici před hotel, dejte se doleva a jděte ke dveří, u nichž jste právě zabili vojáka. Vejděte dovnitř a zabijte zde dalšího. Poté stejnými dveřmi vyjděte ven a dejte se vchodem naproti. Na konci průchodu se zastavte a zjistěte, zda-li na balkoně nad vámi není voják, pokud ne, máte po starostech, ale pokud ano, pak musíte postupovat opatrně - tak i onak musíte sejít po schodech dolů a dveřmi vejít do sklepa. Za sudem nalevo seberte lékárny, ve výklenku napravo stiskněte špunt v sudu nalevo a vejděte do další tajné místnosti nalevo od něj (Secret Area 4/5). Projděte sklepem na úplný konec, kde vyjděte po schodech nahoru a dveřmi vejděte do domu. Přes jednu chodbu a jednu místnost vyjděte ven, rychle sniperkou zazoomujte na protější balkon, na kterém zabijte dalšího vojáka. Další zabijte na konci průchodu nalevo od balkonu, a posledního napravo pod vámi. Nyní už sejděte po schodech dolů a po dalších přímo naproti se vyjděte nahoru. Dveřmi vejděte do místnosti, ve které pozabíjejte dalších pár vojáků, naproti vchodovým dveřím rozbijte obraz na stěně a přehoďte za ním páku. Ta otevře tajnou místnost za vámi (Secret Area 5/5). Vyjděte zpět ven, odemkněte si kovové (mřížové) dveře, ale nevcházejte, namísto toho se dejte po posledních schodech (vedle balkonu). Dveřmi napravo vejděte do domu, celý ho projděte, všechny zabijte, všechno seberte a poté se vraťte zpět ven. Dejte se doprava (napravo od schodů je malinký vchod a za ním lékárny), po schodech sejděte dolů a zde jedinou cestou dojděte do zahrady. Zahněte doprava a vchodem pokračujte do dalšího levelu. Loading.Part 3 : Chateau Schufstaffel Počet tajných míst : 2 Úkoly : Odstranit generála Von Shurber Najít zadní východ zámkuProjděte sklepením a po schodech vyjděte ven. Projděte do vedlejších dveří a zde dveřmi nalevo vejděte do zámeckých místností. Nad krbem napravo rozstřelte obraz, střelte za ním do znaku a rychle jděte do místnosti s velkými schody, kde nalevo vejděte do tajné místnosti (Secret Area 1/2). Vyjděte, jděte do vchodu nalevo a na konci místnosti za ním seberte Treasure Item. Vraťte se do místnosti se schody a nyní po nich vyjděte. Nahoře se dejte doprava, dveřmi vejděte do chodby a v ní vejděte do prvních dveří nalevo. Naproti dveřím od pokoje jsou dveře od balkonu, připravte si sniperku a otevřete je. Rychle zamiřte nahoru napravo (nad žebřík) a zabijte tak dva snipery. Po pravé římse dojděte k žebříku a vylezte po něm na střechu. Zastavte se na kraji střechy a sniperkou zamiřte do pravé části místnosti skrz prosklení - odtud krásně pozabíjejte pár vojáků a poté druhým (zadním) prosklením seskočte na knihovnu místnosti pod vámi. Dejte se doleva, u krbu stiskněte podhrabáč a vejděte do tajné místnůstky, jenž byla schována za krbem (Secret Area 2/2). Seberte v ní tři zlaté cihly a vyjděte z ní. Sejděte po schodech dolů, kde se k vám budou chtít skrz dveře dostat vojáci, a taky dostanou, panzerfaustem totiž rozstřelí dveře. Schovejte se za stěnu a postupně odtud zabijte vojáky v protější místnosti přes chodbu. Poté jděte do místnosti s mrtvými vojáky a jakmile uslyšíte slova dalších vojáků, připravte se na jejich útok proti vám zezadu. Až všechny zabijete, vezměte si ze stolu jídlo, od mrtvého vojáka panzerfaust a v chodbě vejděte do dveří napravo, odkud pokračujte do dalšího levelu. Loading.Part 4 : Unhallowed Ground Počet tajných míst : 1 Úkoly : Najít místo posvátného obřadu Zničit všechny super vojáky (roboty)Na samém začátku shlédněte animaci a poté se připravte na nemilé přivítání, jenž vás čeká hned po otevření dveří. Jedná se o pár vojáků, které od dveří zabijte sniperkou. Sice nic nijak extra těžkého, ale i tak dokážou občas pěkně zatopit. Po jejich zabití vylezte venku na nákladní auto, vezměte si v něm lékárny a potom se hlavní branou vydejte do tmavého lesa. Jste na rozcestí, pravá cesta je slepá ulička, ale na její konci najdete trochu munice, ale také pár vojáků. To, jestli se tam vydáte, je jen na vás. Jděte cestou nalevo, čímž se zanedlouho dostanete k baráku, do jehož střechy uhodí blesk. Seberte v něm lékárny a granáty, vyjděte a pokračujte dál (tedy doprava). Po pár krocích narazíte na cestu vedoucí doleva. Po levé straně uvidíte trosky domu, kam také uhodí blesk. V místě, kam blesk uhodil rozbijte poškozenou dřevěnou podlahu a seskočte dolů (Secret Area 1/1). Seberte zde všechny zlaté cihly a dveřmi vyjděte ven (pozor na nové vojáky). Opět se dejte doleva a téže cestou dojděte ke kulometnému hnízdu, na které zanedlouho narazíte, dojděte na most, na kterém seberte krabici raket. Vraťte se zpět ke kulometu a zahněte doleva. Na konci této cesty se dostanete na velké prostranství s větším množstvím munice poházené okolo, věřte, bude se hodit. Úkol je takový, že zde musíte zabít všechny roboty, což není úplně jednoduchý úkol. U každých dřevěných beden najdete buď munici nebo lékárny s brněním. Po zabití všech robotů vyčkejte pár chvilek a poté uprostřed "arény" seskočte do podzemí. Loading.Mission 7 : Operation ResurrectionPart 1 : The Dig Počet tajných míst : 2 Úkoly : Najít vchod do hradu WolfensteinPrvní vojáky zabijte za mříží, rozbijte ji a projděte. Z krabice nalevo si vezměte lékárnu, projděte dveřmi a dejte se na most. Vyjděte na jeho pravý "trám" a v jeho prostředku přeskočte do díry ve stěně napravo (Secret Area 1/2). Vraťte se na most, kousek za ním si můžete vzít z krabic ve výklenku napravo munici, pokračujte dál, u dalších beden zahněte opět doprava (robota si nevšímejte) a v dalším výklenku vejděte do dveří. Trhlinou v zemi seskočte do vody v jeskyni pod vámi. Tou projděte až k žebříku, který je na úplném konci jeskyně, vylezte po něm asi tak do půlky a skrz pletivo zničte robota za ním. Teď už můžete bezpečně vylézt až nahoru. Jste na rozcestí, zahněte doleva a vylezte zde po dvou žebřících. Nahoře projděte jeskyní do místnosti, v jejíž pravé části rozbijte část dřevěné stěny a vejděte. Dveřmi vejděte do chodby, napravo rozstřelte z bezpečné vzdálenosti sud a vzniklou dírou vejděte do tajné místnosti (Secret Area 2/2). Vyjděte a dírou v zemi seskočte dolů a odtud projděte do dalšího kola. Loading.Part 2 : Return to Castle Wolfenstein Počet tajných míst : 2 Úkoly : Najít vchod do hlavního místaProbořte stěnu a vejděte do místnosti. Po zabití všech zombie se k vám dostanou další nepřátelé, ty taky zabijte a v místnosti, ze které přišli, seberte dva Treasure Item v podobě pohárů a na zdi zatlačte kámen do ní. Ten vám otevřel mříž v předchozí místnosti, jděte tedy tam (přímo naproti) a vyjděte po schůdkách k "velkým" schodům, pod nimiž je za mřížemi kostra. Mříž zničte a vejděte do tajné místnosti (Secret Area 1/2). Seberte zde zlaté cihly a dejte se po schodech - dveřmi vejděte do místnosti, ze stolů seberte věci a vyjděte po točitých schodech. Tímto se dostanete do malé místnůstky, v níž dveřmi vyjděte ven. Na druhé straně ochozu vejděte do dveří a za nimi sejděte po dalších točitých schodech. Dveřmi dole vyjděte ven a dejte se dveřmi napravo, nevcházejte však dřív, dokud střelba neustane. Opatrně otevřete dveře a prozkoumejte terén za nimi. Dostat se dovnitř a všechny pozabíjet tak, aby vám zbyly alespoň trochu slušné životy není žádná legrace. Jednou z těch lepších taktik, je, rychle tam vběhnout a rychle se schovat (skrčit) za první kamennou lavici. Každopádně, až budou všichni mrtví, vzadu v místnosti vyjděte po schodech nahoru a na druhém konci chodby vyjděte ven (pozor na snipery). Dojděte na pravý konec, přeskočte díru v zemi a vyjděte po dřevěném trámu ke střeše, kde zničte prkno a dojděte k místnůstce nalevo, jejíž dírou v zemi seskočte do tajné místnosti (Secret Area 2/2). Seberte zde munici a lékárny a dveřmi vyjděte na chodbu, v níž se dejte doprava. Zde už to znáte, opět jděte k dřevěnému trámu a dírou v zemi u něho skočte dolů. Jakmile dopadnete, spustí se střelba, rychle se schovejte a postupně všechny zabijte. Jsou zde dvoje dveře, ty správné poznáte tak, že se jimiž dostanete do místnosti, ve které jste ještě nebyli. Vyjděte po schodech nahoru, projděte dveřmi, ze stolu napravo seberte lékárny projděte dalšími dveřmi a v místnosti za nimi slezte po žebříku dolů. Přehoďte zde páku, vraťte se zpět ven a vejděte do nově otevřených (dvojitých) dveří. Loading.Part 3 : Heinrich Počet tajných míst : 0 Úkoly : Zabít HeinrichaAno, jste v posledním kole této hry a váš závěrečný úkol je jasný, zabít Heinricha! Cestou k němu se napakujte municí a životy a pak už jen jedinou cestou dojděte až k finálnímu místu, kde Heinricha jednou provždy pošlete do pekla! Jelikož je to ale srab, má u sebe pár spolubojovníků, tím se vhodnou zbraní stává Tesla Gun, která dokáže ubírat životy více nepřátelům najednou. Až bude sám, použijte rotačák (Venom). Musím říct, že jsem závěrečný boj čekal trochu těžší a delší, přeci jenom zabití všech finálních nepřátel (včetně Heinricha) za cca 20 - 25 vteřin, je trochu rychlý konec. No nic, po jeho zabití shlédněte závěrečné animace a přijměte naše gratulace k úspěšnému dohrání této hry

Pokračovat na článekVýsledky vyhledávání v sekci: Webové tipy

Staré Console- Sběratelé

Chtěl bych se pokusit sepsat příběh o tom jak jsem se ke sbírání dostal, když o tom tak přemýšlím bylo to určitě z nedostatku.Pocházím z chudých poměrů  a z malého města, takže herní konzole nebo počítače byli pro mne, narozeného v roce 1982, nedostupná záležitost. Videohry jsem objevil až jako dítě školou povinné, bylo to povětšinou u kamarádu, kteří měli to štěstí a vlastnili počítač Atari nebo Commodore, nicméně jakmile jsem poprvé viděl na obrazovce pohybující se čtverečky, které je možno ovládat, totálně jsem tomu propadl, když naše město navštívili světští a přivezli maringotku s arcade automaty měl jsem oči navrch hlavy a jelikož jsem měl hluboko do kapsy stačilo mě se jen dívat, i tak to byl zážitek, doma jsem si pak představoval jak hraji - příběh jako od Charlese Dickense. Bože jak já těm světským záviděl.Přibližně v roce 1991 nebo 1992 se u nás v městečku Domažlice objevila arcade herna, bylo tam asi deset automatů z toho třetina nefungovala, ale i tak to byl pro mě svátek když jsem tam mohl zajít, časem jsme přišli na to, které podložky pasují do mincovníku místo dvoukorun, ale moc dlouho nám to nevydrželo, brzy se na to přišlo. Arcade herna zanikla, možná i díky našemu podvádění a my jsme byli opět odkázáni na kamarády z bohatších rodin nebo na několik málo zbývajících arcade automatů, které byly umístěny v plaveckém bazénu a v jednom bufetu na náměstí.Čas plynul a během roku 1992, když jsem chodil do třetí třídy, začali vietnamští obchodníci prodávat klony konzole Atari 2600, v tomto klonu bylo vestavěno zhruba 50 her, neváhal jsem ani minutu a našetřené peníze, tuším že to bylo 1000 Kč, jsem s chutí utratil právě za tento klon. Přesně si pamatuji okamžik kdy jsme tu konzoli koupili a ještě dnes bych vám mohl ukázat místo na našem náměstí kde ten stánek stál. Nemohl jsem rovnou domů a zapojit konzoli do tv, ještě jsem musel absolvovat povinnou návštěvu u prarodičů, byl jsem tak nedočkavý, že jsem to tam vybalil. Klon atari 2600 vypadá naprosto identicky jako originál a pokud tuto konzoli znáte tak jistě víte jak vypadají switche na přední straně, zatímco první z leva je vypínač konzole, zatáhnete jej nahoru a on zůstane v poloze ON, některé další jako třeba reset funguje jinak zatáhnete jej dolů a on se vrátí do původní polohy. Důvod proč to tak rozepisuji je ten, že když jsem to u babičky vybalil, začal jsem se bát že ten switch co se vrací je rozbitý a snažil jsem se jej zafixovat v poloze do jaké jsem ho přesunul, použil jsem k tomu trochu násilí a přepínač jsem ulomil. To bylo něco, koupil jsem si novou konzoli, ještě jsem si nezahrál a už jsem ji rozbil, na zpáteční cestě od babičky jsme se zastavili u vietnamského obchodníka, měli jsem štěstí že jsme ho stihli, protože už balil stánek a já bych musel čekat další týden než by mi konzoli vyměnil. Vysvětlili jsme mu posunky situaci a on nám kouzelnou krabičku vyměnil, ovšem chtěl 50 Kč. Dorazili jsem konečně domů, vybalil jsem konzoli a okamžitě jsem zjistil, že ten den si určitě nezahraji, čínské trafo nebylo evropské, byla to jen kostka ze které koukali dva kovové kolíky takže nešla dát jednoduše do zásuvky. Druhý den jsem sehnal rozdvojku a pomocí pilky na železo jsem ji upravil tak aby tam trafo šlo zasunout, ten den byl čtvrtek a já musel jít přes celé město na hodinu klavíru, naštěstí se naši slitovali a ten den jsem výjimečně nemusel. Naladil jsem konzoli na naší televizi značky Tesla a začali se dít divy, bylo to všechno tam, Pitfall, Keystone Keypers, Missile command, River raid, Ferrari, nemohli mne od toho odtrhnout, tenkrát jsem večer u té blikající obrazovky usnul.Kamarádi začali chodit pro změnu ke mě a klon se jim líbil, tyhle klony měli ovšem jednu nevýhodu a tou byly dost odfláknuté joysticky, často odcházeli a nové se sháněli těžce, vyřešilo se to tak, že jste horní kryt s celou pákou demontovali a hrálo se jen na plíškách které byli ve spodním dílu, to že jste se občas řízli nestálo tehdy ani za řeč. V našem městečku otevřeli videopůjčovnu a součástí té videopůjčovny byla i půjčovna her na atari 2600 a 7800, hru jste si vybírali podle obalu, takže jsem si vybral super vypadající hru na atari 7800, zaplatil jsem půjčovné a doma jsem nadával že mi to nejde strčit do konzole, holt chybami se člověk učí. Ještě dnes si říkám kde asi všechny ty hry z půjčovny skončili.Klon vydržel přibližně dva roky, pak se poroučel do věčných lovišť a já jsem se musel opět uchýlit k návštěvám kamarádů. Někdy okolo vánoc 1994 jsem v městské hračkárně viděl za výlohou konzoli Super engine II, byl to klon PC enginu a umělo to tehdy 16 bitů, byl jsem u vytržení. V roce 1995 jsem se pevně rozhodl, že za našetřené peníze si opět koupím videohry, vzal jsem svých 1200 Kč a vyrazil do města, kde jsem opět u vietnamského obchodníka koupil klon NESU, který měl pár vestavěných her. Opět jsem musel ještě na povinnou návštěvu babičky, to už jsem ale nevydržel a u nich v garáži jsem konzoli naladil na stařičké černobíle televizi Tesla pluto, měl jsem na to jen pár minut, pak jsem to všechno zabalil a hurá domů kde čekal bratr. Naladil jsem konzoli na barevné televizi a pustil jsem hru super mario bros. a pak se pohnula zeměkoule. Druhý den byla sobota a my jsme vstávali v šest ráno. Hráli jsme to do zblbnutí, nikdo a nic by nás od toho nedostalo. Byli tam hry jako předělávka  Monster in my pocket, který se jmenovala Batman Flash, dále čínská pirátská napodobenina Street fighteru, Galaxian, Tetris, Star force, Popey, Duck hunt, Hogan Alley, Wild guman atd. Konzole měla 72 pinový slot takže když jsem si sehnal super kazetku 168 in 1 kde byla Contra tak mi to samozřejmě nepasovalo, rok jsem hrál jen ty vestavěné hry a pak na vánoce jsem dostal převodník ze 72 na 60 pinů a také moji první kazetku kde byl Trojan a Castle of dragon. Pak už se to všechno rozjelo a veškeré finance, které se mi s bratrem povedlo nashromáždit jsme okamžitě proměňovali za herní kazetky, u vietnamců za 350 Kč kus a v kamenném obchodě jsme byli schopni dát za hru Mickey mouse 800 Kč, byla to skvělá asijská verze hry Kid klown. Někdy v tomto období dostal kamarád, z domu kde jsme bydleli, konzoli SEGA MEGA DRIVE II se hrou Sonic 2, chodili jsme se na to dívat jako na zjevení a když vytáhl hru Aladin tak jsme šli do kolen, tím to ovšem končilo, protože více her neměl takže se mi někdy poštěstilo a na týden nebo dva jsme si konzole vyměnili, tedy můj klon se spoustou her za jeho segu se dvěma hrami.Časem jsem na počítačovém kroužku trochu přičichl k PC hrám, ale počítač byl pro mě tak nedostupná záležitost, že mě to ani moc nebralo, zato konzole to bylo něco, pamatuji si jak jsem chodil slintat do obchodu elektro kde měli vystavený Sega Saturn. Diagnoza Playstation mě dohnala až někdy okolo roku 1999, protože brácha mojí holky měl tu hi-tec mašinku doma.Klon NESU mi sloužil až do roku 2000 kdy jsme s bratrem pod Vánočním stromkem objevili PS one, my jsme ho tedy objevili již o nějaký ten týden dříve a když jsem ho poprvé uviděl měl jsem strach že je to také jen klon, protože nevypadal jako PSX, až do Vánoc jsme každý všední den vstávali dříve abychom si mohli vytáhnout Vánoční dárek ze skříně a zahrát si než půjdeme do školy.Situace se opakovala, konzoli jsme tenkrát nechali opatřit chipem, jel jsem vlakem do blízké vesnice kde mi to namontovali a pak už jsme veškeré finance opět utápěli ve hrách. V našem okolí kolovalo mnoho seznamů ze kterých jsme vybírali a kvůli nimž jsem i po několika letech musel párkrát navštívit PČR a podat vysvětlení. Jednou jsem dostal tip na krámek kde prodávají pálené cd na psx tak jsme jeli s bratrem vlakem do městečka vzdáleného od toho našeho nějakých 10km, byla tuhá zima a  z nádraží jsme se trmáceli přes celé to městečko až do onoho krámu kde prodávali jízdní kola, vešli jsme dovnitř a zeptali jsme se na psx hry, prodavač si nás změřil a vykoktal, že nic takového nemá, měl strach takže s toho nic nebylo, ten kamarád co mi říkal o prodeji v tom krámku se zapomněl zmínit o tom, že prodávají jen známým a že měli nedávno šťáru, domů jsme jeli smutní a vymrzlí stopem.A tady se vrátím k tomu nedostatku o kterém jsem na začátku psal, tím že jsem jako malý toužil po různých, mě nedostupných, konzolích se u mě vyvinula sběratelská vášeň, v roce 2002 jsem začal vydělávat a najednou jsem si zpětně mohl všechny ty konzole pořídit, byli jednoduše dostupné takže od té doby jsem je začal sbírat a shromažďovat, chtěl jsem si zkrátka dopřát to co jsem tehdy nemohl, ale co si budeme povídat, i když je to dobrý pocit když tu věc držíte v ruce, není to takové jako tehdy a takové už to ani nikdy být nemůže. Zároveň jsem si kupoval vždy ihned po vydání novou generaci konzolí. V roce 2007 jsme založili stránku ps3home, která se věnovala chystané konzoli PS3. V roce 2010 jsem založil FB skupinu Staré konzole - sběratelé, která má jak vidno potenciál a nyní jsme založili toto fórum. Mým cílem bylo vždy spojovat a vlastně zpočátku vytvořit komunitu kde se budou sdružovat lidé se zájmem o staré konzole.V současné době mám vlastně všechny konzole na cartridge které vyšli v EU, u několika málo mi jen chybí krabice cca 2-3 kusy, zaplnil jsem jednu velikou místnost a dosáhl jsem čeho jsem ve sbírce dosáhnout chtěl, jen teď přesně nevím co mám dělat dál. Rád bych aby moje sbírání vyústilo v herní muzeum, něco podobného tomu co je v Berlíně.Jsem otrokem svého koníčku a jsem ochoten ujet i velké vzdálenosti abych si pak domů přivezl třeba jen jednu hru, rád se v konzolích vrtám a opravuji je.Pokud jste to dočetli až sem  a neunudili jste se k smrti můžete si prohlédnout na následujícím odkazu http://imageshack.cz/album/1o fotky mého skladu, sice není na fotkách úplně vše, ale je to valná většina, mrzí mě celkové uspořádání a nejraději bych si vytvořil vlastní game room v domě, nicméně v současnosti to není možné.

Pokračovat na článek