284ZOBRAZENÍ

Vítejte do klubu internetových šílenců. Pracovat přes internet je nejen módní, ale i efektivní. Přes internet posíláme dopisy (E-mail), telefonujeme (Skype) a píšeme si v reálném čase se svými přáteli (ICQ, MSN). Stejně tak se prostřednictvím internetu představujeme světu (webové prezentace) a vytváříme si své vlastní textové dokumenty za pomocí on-line textového editoru Google Docs.

Úvodní seznámení s tímto produktem najdete v tomto článku. Doporučuji všem zájemcům, kteří si plánují pracovat v Google Docs, aby si nejprve přečetli uvedený článek. Celý návod bude mít tři části. Hlavním cílem je seznámit čtenáře se základní obsluhou této aplikace tak, aby získali nové zkušenosti společně s efektivním bezplatným nástrojem sloužícím jako alternativa vůči Microsoft Wordu a OpenOffice.org.

Google Docs funguje korektně v prohlížečích Internet Explorer (6.0), Mozilla (1.5), Mozilla Firefox (1.0.5) a novějších verzích.Registrace uživatele

Registrace uživatele je základní podmínkou k tomu, abyste mohli začít textový editor Google Docs používat.

1. Do internetového prohlížeče si zadejte adresu www.writely.com nebo docs.google.com. Na obou uvedených adresách se nachází vstup do on-line kancelářské aplikace.

2. V pravé dolní části aktivujte odkaz Create a new Google Account.

Pokud na www.google.com zaregistrováni jste, zkuste se přímo přihlásit, jinak pokračujte bodem č. 3.3. V registračním formuláři zadejte váš e-mail (Your current email address) a dvakrát heslo (Choose a password, Re-enter password). Pokračujte křestním jménem (First name) a příjmením (Last name). Specifikujte místo svého působení (Location) a opište písmena z obrázku (Word Verification). Na závěr potvrďte tlačítkem I accept create my account, čímž souběžně vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami používání této služby (Terms of Service). Do vámi zadané e-mailové adresy přijde odkaz, kterým aktivujete svůj uživatelský účet u Google.com.

Pokračujte na původní webové stránce s registrací: Click here to continue.

Seznamte se – tohle je Google Docs

Registrací, kterou jste nyní absolvovali, získáváte přístup do dvou kancelářských aplikací – Google Docs a Google Spreadsheets. Tento návod je zaměřen na Google Docs. Svou práci zahájíte kliknutím na odkaz New Document (Nový dokument).

Otevřelo se nové okno prohlížeče a v něm bílá plocha pro psaní textu s ovládacím menu umístěným v horní části:

Prohlédněte si pozorně obrázek opatřený obecným popisem. Dokument, který nemá žádné jméno, je nazýván označením Untitled (Nepojmenovaný). Zpět na úvodní stránku se vrátíte přes odkaz Docs Home (Úvodní stránka) vpravo nahoře. Zcela se odhlásíte odkazem Sign out.Náhled vyhotoveného dokumentu zobrazíte odkazem Preview. Výtisk lze provést odkazem Print a celý dokument je možno odeslat elektronickou poštou odkazem Email.

Do pracovní plochy začněte psát svůj text. Dokument se automaticky ukládá každé dvě minuty. Samozřejmě nikoli na váš počítač, ale na webový prostor k tomu určený, který máte k dispozici v rámci uživatelského účtu u Google.com. Název souboru se po chvíli psaní změní z Untitled na první slovo v dokumentu. Pokud by se tak náhodou nestalo, můžete změnit název dokumentu kliknutím přímo na jméno Untitled v levé horní části.

Rozbalovací menu “File”

Rozbalovací menu File (soubor) umožňuje tyto operace se souborem:

New – Nový dokument
Save – Uložit dokument
Save as HTML – Uložit dokument jako soubor HTML (hypertextový dokument – webová stránka). Bohužel není podporována čeština.
Save as RTF – Uložit dokument jako Rich Text Format (zajištěna kompatibilita s jinými editory)
Save as Word – Uložit dokument jako Microsoft Word s příponou *.doc.
Save as OpenOffice – Uložit dokument jako OpenOffice.org s příponou *.odt.
Copy document – Vytvoří se kopie dokumentu do stejného okna (panelu) prohlížeče.
Rename – Již druhý způsob, jak dokument opatřit novým názvem.
Print – Výtisk dokumentu.
Count words – Počet slov, písmen bez mezer a s mezerami. Jednoduchá statistika dokumentu.
Find and replace –Možnost vyhledat a nahradit jeden slovní výraz za jiný.

Základní formátování dokumentu

K základním úpravám dokumentu slouží tento ovládací panel:

Předpokládám, že drtivá většina z vás zná některý z běžných textových editorů. Z tohoto důvodu ikonky popíši jen krátce:

Samozřejmě, rozsah formátovacích funkcí není takový jako u běžných “off-line” textových editorů. Pro vytvoření základního dokumentu však naprosto postačuje.

Vložení hypertextového odkazu

Přes grafickou ikonku zobrazující “články řetězu” není problém vložit do dokumentu hypertextový odkaz.

Hypertextový odkaz může získat celkem čtyři podoby:

- Klasická webová stránka. Zadáte její adresu (URL), dále text (Text), který se jako odkaz zobrazí čtenáři. Dokonce můžete vyplnit i popis odkazu (Flyover) a možnost, zda se odkaz otevře do nového okna (panelu) prohlížeče.

- Document/Spreadsheet. Odkaz na jiný dokument v rámci vašeho uživatelského účtu na Google.com. V rozevíracím poli si vyberte, na který dokument potřebujete vložit odkaz. I zde je možno vyplnit zobrazovaný text a popis odkazu.

- Bookmark – Značka. Probereme si v příští části.

- E-mail address. Vložit e-mailovou adresu. V poli Subject zadejte předmět zprávy. Čtenář tak může aktivací odkazu odeslat do vaší schránky email.