1909ZOBRAZENÍ

Elektronická pošta je v současné době používána mnohem častěji, než pošta klasická. Díky její rychlosti a dostupnosti je využívána dnes a denně a prakticky málokdo se již donutí napsat dopis na papír, vložit do obálky a poslat jej Českou poštou.

Pokud již víte, že e-mail není nějaké ošklivé cizí slovo, ale umíte s ním dobře zacházet a stal se tak běžným komunikačním prostředkem, můžete se naučit, jak takový e-mail poslat i pomocí vašeho mobilního telefonu.

E-mail můžete posílat dvěma způsoby:
1. Pomocí e-mailového klienta.
2. Pomocí SMS

Jak se to dělá?

Tak především záleží na tom, jakého operátora vlastníte. Poradím vám, jak e-mail poslat z telefonu v různých sítích našich operátorů.

V SÍTI T-MOBILE:

Pomocí emailového klienta

V prvé řadě byste měli vědět, že k e-mailům se dostanete prostřednictvím spojení mezi vaším telefonem a poštovním serverem POP3 (nebo IMAP4). Pokud nemáte nastaveno, nejprve si nastavte stejně jako v počítači server příchozích a ochozích zpráv. Přesné informace získáte u poskytovatele vaší e-mailové schránky. Musíte samozřejmě vlastnit mobilní telefon s e-mailovým klientem.V menu telefonu spustíte e-mailového klienta. Záleží na typu telefonu, ale většinou se nachází v menu Zpráv. Podrobný návod najdete v příručce u každého mobilního telefonu, jelikož se zadání může lišit.

Nové typy telefonů vám dají na vybranou, jakmile otevřete zprávy a zadáte VOLBY – VYTVOŘIT (ODESLAT), rozbalí se vám v roletce trojí výběr:
Zpráva SMS
Multimediální zpráva
El. pošta

Vyberete- li El. pošta, pošle se vaše zpráva jako e-mail. Pokud již výše zmiňované odchozí a příchozí servery, zkrátka nastaveného emailového klienta nemáte, vyzve vás telefon k nastavení sám.

Ještě předtím, než se doručené zprávy zobrazí na displeji vašeho mobilu, proběhne jejich stahování z poštovního serveru. Málokdy jsou stahovány přímo do telefonu, ve většině případů putují do vzdálené schránky. Díky tomu se k nim později dostanete i z počítače (můžete si ovšem nastavit, že ze vzdálené schránky budou zprávy mazány). Také si můžete nastavit automatické pravidelné stahování nových zpráv ze schránky.

Na každou zprávu lze samozřejmě odpovědět. Můžete ji přeposlat i smazat (u některých telefonů dojde jen k odstranění z paměti telefonu, u jiných je zpráva definitivně vymazána ze serveru a již se k ní nikdy nedostanete).

Pomocí SMS
Otevřete si menu Zprávy.
Napište : #emailova@adresa mezera text zprávy
Odešlete na číslo 4616

O tom zda bylo odeslání e-mailu úspěšné, budete informování prostřednictvím potvrzovací SMS.

Jak probíhá doručení takové zprávy v síti T-mobile?
Příjemce obdrží SMS e-mail do své emailové schránky stejně jako každý jiný e-mail.
V případě, že odesílatel SMS e-mailu je registrován v t-zones a má přidělenu e-mailovou adresu jmeno@t-email.cz bude tato e-mailová adresa uvedena v e-mailu jako odesílatel.
V případě, že odesílatel SMS e-mailu není registrován v t-zones, bude jako odesílatel e-mailu uvedeno číslo mobilního telefonu. Doručení zaslané SMS na e-mailovu adresu probíhá prostřednitvím sítě Internetu. U ostatních operátorů je tomu obdobně.

V SÍTI O2 ( DŘÍVE EUROTEL)

Pomocí emailového klienta

Stejně jako u předchozího operátora musíte (pokud ještě nemáte) nastavit odchozí a příchozí server. Příchozí je opět POP3. Server odchozích zpráv je SMTP, vždy zadejte smtp.etmail.cz .V základním menu O2 na WAP portálu klikněte na položky
MOJE – MŮJ E-MAIL

Dostanete se do e-mail menu, kde zvolíte Nastavení. Otevře se vám seznam parametrů, který musíte vyplnit - pozor na velká a malá písmena! Text musí odpovídat formátu zvolenému při zakládání schránky:

Odesílatel: vaše celá e-mailová adresa (například josefnovak@seznam.cz).
POP3 server: zadáte jméno POP3 serveru, na kterém máte e-mailovou schránku
POP3 jméno: zadáte jméno, pod kterým se přihlašujete do vaší e-mailové schránky (například josefnovak).
POP3 heslo: zadáte heslo, pod kterým se přihlašujete do vaší e-mailové schránky.
Nakonec kliknete na Uložit nastavení.
Pak se otevře okno a zde zadáte Jméno a Heslo, pod kterým se budete přihlašovat ke službě při každém dalším připojení.
Kliknete na Uložit.
Zobrazí se vám oznámení: -- e-mail --
Nastavení e-mail uloženo.

Pomocí SMS

Tento způsob je vždy jednodušší, jelikož nemusíte nic nastavovat. Ti z vás, kterým se zdá nastavení e-mailového klienta na mobilním telefonu příliš složité, jistě zajásají a použijí raději zasílání pomocí SMS.
Otevřete si menu Zprávy
Napište: EML mezera e-mailová adresa mezera text zprávy
Chcete-li zadat i předmět zprávy, napište: EML mezera e-mailová adresa mezera (předmět) mezera text zprávy
Odešlete na 999111

Na telefon vám přijde potvrzení o odeslání zprávy
Příjemci se zobrazí číslo GSM telefonu, ze kterého byla zpráva odeslána

V SÍTI VODAFONE ( DŘÍVE OSKAR)

I Vodafone již nabízí mobilní e-mail. Za tímto účelem musíte mít aktivován WAP. Chcete-li se i v této síti dostat k e-mailům přes mobil, sledujte následující pokyny:

Pomocí emailového klienta

Otevřete Vodafone WAP z WAP menu svého telefonu.
Zvolte MOBILNÍ E-MAIL. Nebo rovnou jděte na adresu: http://me.vodafone.cz/.
Vložte heslo, pokud ho máte aktivované.
Zobrazí se seznam e-mailových adres, které jste si zaregistrovali v Samoobsluze Vodafone. Vyberte si adresu, z níž chcete psát nebo číst.
Ukáže se vám několik možností : číst zprávy v inboxu, napsat nový e-mail, atd

Pomocí SMS

U předešlých operátorů můžete SMS e-mail využívat okamžitě, ovšem zde u Vodafonu si musíte nejdříve zaregistrovat adresu.

-Zvolte si uživatelské jméno (min. 4, max. 32 znaků) např.: JOSEF
-Zadejte v menu mobilního telefonu Psát zprávy tento text: EMAILZAP JOSEF
-Odešlete na číslo 2255
-Na telefon vám přijde potvrzení o úspěšné registraci.
Vaše nová mobilní e-mailová adresa je: josef@vodafonemail.cz

Nyní můžete poslat e-mail pomocí SMS takto:
Otevřete si menu Zprávy.
Napište : emailova@adresa mezera text zprávy
Odešlete na číslo 2255

Jednoduché, že? Na závěr bych ráda upozornila na něco, co trápí mnohé uživatele. Pokud máte v e-mailové adrese znak, který nemůžete za žádnou cenu najít ve znacích svého mobilního telefonu, dokonce i zavináč se vám nějak vytratil, nezoufejte. V případě, že váš telefon neobsahuje znak "@" ,tedy zmíněný zavináč, můžete jej nahradit znakem "*" (hvězdička).Stane-li se, že máte v e-mailové adrese znak "_" (podtržítko) , můžete jej nahradit znakem "#" (křížek).